Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Wat is engagement en waarom is het onmisbaar voor organisaties?
Wat is engagement en waarom is het onmisbaar voor organisaties?

Wat is engagement en waarom is het onmisbaar voor organisaties?

Engagement: een term die we hier al verscheidene keren hebben zien langskomen en hot topic in de wereld van business management. Met goede reden, want als we mogen geloven wat er wordt geschreven, dan is dit dé factor die het succes van organisaties bepaalt. Maar wat het nou eigenlijk precies inhoudt, dat weten we vaak niet. Laat staan hoe we het kunnen verbeteren. Hoog tijd om ons hier dus eens wat verder in te verdiepen.

Letterlijk vertaald naar het Nederlands betekent engagement betrokkenheid, en dit is ook hoe veel mensen het zich voorstellen. Maar op zichzelf zegt dit dit niet zoveel. Hebben we het over waarneembaar gedrag, of over een gevoel? Of doelen we juist op een combinatie van de twee? En wat is precies hetgeen waarbij we betrokken zijn; onze functie, of onze organisatie? Laten we er eens een paar definities bij pakken, beginnend bij het begin.

Eén woord, meerdere betekenissen

De eerste persoon die de term engagement gebruikte in het kader van arbeid was William A. Kahn (1990). Hij beschouwde het als de mate waarin iemand zijn ziel en zaligheid legt in het werkproces. Geëngageerde werknemers, aldus Kahn, zijn zowel fysiek (gedrag) als cognitief (gedachten/opvattingen) en emotioneel (gevoelsmatig) volledig verbonden met hun werkrollen. Ze storten zich vol overgave in hun werk en geven net dat beetje extra.

Is er één schaap over de dam, dan volgen er meer. In de jaren die volgden hebben talloze invidiuen en partijen hun ideeën en opvattingen op het engagement concept losgelaten. Van academici tot instellingen en organisaties.

Vodafone definieert engagement bijvoorbeeld als “an outcome measured or seen as a result of people being committed to something or someone in the business – a very best effort that is willingly given”, terwijl Leeds Metropolitan University het omschrijft als “employees using their talents to the full wherever possible”.

Volgens Scarlett Surveys staat engagement voor “an individual’s degree of positive or negative emotional attachment to their organization, their job and their colleagues”.

Maar, zegt BlessingWhite, deze emotionele binding is slechts de helft van de vergelijking. “Engaged employees are not just committed. They are not just passionate or proud. They have a line-of-sight on their own future and on the organization’s mission and goals. They are enthused and in gear, using their talents and discretionary effort to make a difference in their employer’s quest for sustainable business success”.

Het Institute for Employment Studies (IES) legt in haar definitie bovendien de nadruk op een tweezijdige relatie tussen werknemer en organisatie. Engagement is “a positive attitude held by the employee towards the organisation and its values. An engaged employee is aware of business context, and works with colleagues to improve performance within the job for the benefit of the organisation. The organisation must work to develop and nurture engagement, which requires a two-way relationship between employer and employee”.

Nu zou ik nog tal van andere beschrijvingen kunnen geven, maar dit zal van weinig toegoevoegde waarde zijn. Ondanks duidelijke overlap kan ik namelijk maar één conclusie trekken; en dat is dat er tot op heden nog geen sprake is van een algemeen geaccepteerde definitie van engagement. We blijven engagement op verschillende manieren omschrijven en meten.

Toch zijn HR professionals het wel in grote lijnen eens over wat geëngageerde werknemers kenmerkt. Ze typeren hen als mensen die

 • geloven in de organisatie
 • de wens hebben om dingen te verbeteren
 • de business context en het grotere geheel begrijpen
 • respectvol en behulpzaam zijn naar collega’s
 • bereid zijn om die extra stap te zetten
 • op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen.

Bron: IES

De impact van engagement op organisaties

Gallup Consulting maakt onderscheid tussen drie soorten werknemers, corresponderend met drie verschillende engagement niveaus. Engaged employees zijn de individuen die de organisatie naar een hoger niveau tillen. Hardwerkende mensen die hun talenten gebruiken en vruchtbare relaties opbouwen, waardoor ze prettig zijn om mee samen te werken en zaken te doen. Dergelijke individuen zijn productief en innovatief en blijven vaak lange tijd in dienst van hun organisatie. Wanneer werknemers volledig geëngageerd zijn lossen ze stelselmatig problemen op en vertonen ze lage absentie cijfers. Hun kosten worden overstegen door hun economische bijdragen.


Wat is engagement en waarom is het onmisbaar voor organisaties?

Bron: Gallup 

Een stap lager vinden we de werknemers die niet engaged zijn. Zij hebben niet zozeer een positieve of negatieve instelling, maar zijn onverschillig. Ze doen wat van hun wordt verwacht, maar ook niet meer. Dus niet gaan voor de negen of tien, maar tevreden zijn met een zesje. En het liefst om vijf uur stipt naar huis. Karakteristiek is een afwachtende houding richting de functie, werkgever en collega’s.

En dan zijn er de disengaged employees. Niet alleen zijn ze ontevreden en ongelukkig met hun werk, ze gedragen zich hier ook naar. Hun sceptische en negatieve houding kost organisaties geld in plaats van dat het geld oplevert.

De impact hiervan is enorm, zoals onderstaande figuur nog maar eens duidelijk maakt. Verschillen van maarliefst 21% en 22%(!) in productiviteit en winstgevendheid. Dat zijn serieuze cijfers die er niet om liegen.

Wat is engagement en waarom is het onmisbaar voor organisaties?
Bron: Gallup’s Q12 meta-analysis

Goede intenties, tegenvallende resultaten

Logisch dus dat organisaties steeds meer tijd en geld investeren in het engagen van personeel. Maar ondanks goede intenties zijn de resultaten tegenvallend. Wereldwijd zijn minder dan een op de drie werknemers (31%) engaged en bijna een op de vijf (17%) is zelfs disengaged!

Wat is engagement en waarom is het onmisbaar voor organisaties?
Bron: BlessingWhite

Een belangrijke reden voor deze tegenvallende resultaten is het gebrek aan inzicht dat veel organisaties hebben in de factoren die engagement faciliteren. Terwijl juist het managen van deze ‘drivers’ ze in staat stelt om effectief de engagement niveaus van werknemers te beïnvloeden. Maar over welke drivers hebben we het dan? Welke factoren zorgen ervoor dat we betrokken zijn bij onze functies en organisaties? Lees het in deel twee van deze serie.


 • Engagement en het sociale intranet - O&I Services
 • Engagement en het sociale intranet

  In de wereld van business management is het een hot-topic: engagement. Met goede reden, want als klopt wat er wordt geschreven, dan is deze factor bepalend voor het succes van organisaties. Uit de statistieken blijkt echter dat maar 35% van de werknemers geëngageerd is. Meer dan een kwart (26%) van de werknemers is zelfs gedisengageerd. Volgens Nyenrode loopt Nederland door zulke ongemotiveerde werknemers jaarlijks minstens zes miljard euro mis. Achmea schat dat deze kosten zelfs tussen de 6 en 15 miljard euro liggen. Duidelijk mag zijn dat het verhogen van engagement voor organisaties topprioriteit zou moeten zijn. Het doel van deze white paper is om inzicht te verschaffen in het construct engagement en te illustreren hoe sociale intranetten organisaties hierin kunnen faciliteren. Auteur: Fedor Bakker

  Download


Labels:, ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services