Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Stel het team samen en ga oriënteren

Stel het team samen en ga oriënteren

(Deze blog is onderdeel van de serie: “In 10 stappen een succesvol sociaal intranet“)

Niet zonder reden beginnen we met het formeren van een goed team. Het realiseren van een sociaal intranet vergt een breed scala aan expertise, disciplines en commitment vanuit verschillende afdelingen binnen uw organisatie.  Communicatie, ICT en het management moeten in elk geval vertegenwoordigd zijn in het team.  Vaak zijn de HRM, Marketing of Financiën afdelingen ook een waardevolle toevoeging op het team. Door bewust één of meerdere medewerkers vanuit het Management toe te voegen aan het team, kunnen er snel beslissingen worden genomen om onnodige vertragingen te voorkomen.

Zoek ook binnen de organisaties naar enthousiaste ambassadeurs die misschien nu al trendsetters zijn wat betreft social media of die actief bijdragen aan vernieuwing binnen de organisatie. Ambassadeurs spelen een belangrijke rol bij met name de adoptie van het sociaal intranet volgens de PUSH (Promote, Use, Share, Help) methode. Een ambassadeur is enthousiast over het sociaal intranet, wil hier meer leren en heeft de bereidheid om andere medewerkers te motiveren. Erken het belang hiervan en zie ambassadeurs als belangrijke stakeholders.

Inventariseer waarom er nagedacht wordt over het sociaal intranet en wat de ambities zijn. Wat ligt hieraan ten grondslag? Wil uw organisatie ‘Het nieuwe werken’ faciliteren, kennisdeling binnen de organisatie verbeteren of online samenwerking faciliteren? Deze stap is erg belangrijk, omdat dit de basis gaat vormen van de visie. Op basis hiervan kan een visie worden geformuleerd welke als rode draad gaat fungeren voor de overige stappen. Bij elke beslissing kan er dan gekeken worden op welke manier dit binnen de visie past.

Stel een business case op voor het gehele project. Een business case kan gezien worden als haalbaarheidsonderzoek waarin de kosten tegen de baten worden afgewogen. Een business case geeft bewijslast waarom investeren in een sociaal intranet nodig is. Wanneer de business case getoetst is kunnen vervolgens het communicatie- en projectplan worden opgesteld. Uitgangspunt voor het projectplan is “Denk groot, begin klein en blijf groeien”: richt de projectfases hierop in.

TIP: “Onderzoek vooral nieuwe functies en mogelijkheden zoals social media en houdt niet (onnodig) vast aan de bestaande intranetfunctionaliteit.”

Nodig leveranciers uit om te onderzoeken op welke manier zij de organisatie kunnen helpen. Concentreer daarbij in dit stadium niet ‘op de techniek’ maar leg de visie voor aan de leveranciers en vraag op welke manier SharePoint de doelstellingen kan ondersteunen. Vraag demo’s aan en bespreek dit binnen het team. Vlieg het praktisch aan en maak een Proof-of-Concept van SharePoint Online. Nodig een select gezelschap uit om hier een periode mee te werken. Dit geeft vaak voldoende stof tot nadenken en helpt bij het uitvoeren van de overige stappen.

Checklist:

 1. Formeer een team met voldoende kennis, ervaring en die ook beslissing bevoegd is.
 2. Wijs ambassadeurs aan binnen de organisatie en geef de ambassadeurs ruimte en de autoriteit om bij te dragen aan het sociaal intranet.
 3. Werk gezamenlijk toe naar een visie en borg dit in de organisatie.
 4. Ontwikkel gezamenlijk een business case en stel op basis hiervan een communicatie- en een projectplan op.
 5. Vraag demo’s aan of maak een Proof-of-Concept sociaal intranet op basis van SharePoint Online.

(Een overzicht van de overige stappen kunt u hier vinden.


 • Een sociaal intranet: Standaard of maatwerk? - O&I Services
 • In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint

  Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot aantal zaken aangepakt moeten worden op verschillende niveaus, zoals strategisch, technisch, organisatorisch etc.

  Hiervoor zijn in totaal 10 stappen geformuleerd die belangrijk zijn bij het kiezen voor en het uitrollen van SharePoint. Deze stappen kunnen gezien worden als een richtlijn en helpen bij het vormgeven van een SharePoint implementatie traject die past binnen uw organisatie.

  Download


Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services