Sociaal intranet van O&I Services

Intranettrends 2014 DEEL II

Gister werd er al uitgebreid aandacht besteedt aan de trends welke in 2014 de intranetomgeving voor organisaties zullen beïnvloeden en werden de eerste 5 trends behandeld . Vandaag deel II.

Trend 6: Aandacht voor design en textuur dragen bij aan gebruikersadoptie
Steve Jobs heeft met Apple laten zien welke adoptiegraad er ontstaat bij het vormgeven van hoogstaande design producten. Intranetleveranciers onderkennen dit gegeven en zullen in 2014 streven naar het leveren van producten waarin de uiterlijke kenmerken uitgebreider aandacht verdienen. Softwareleverancier Cisco liet bij implementatie van een vernieuwd sociaal intranet zien welke positieve effecten een hoogstaand design op de adoptie- en participatiegraad op het intranet kan hebben. Tevens moeten gebruikers intuïtief te werk kunnen gaan en een hoog gebruiksgemak hebben.

Trends 7: Training, ondersteuning en geduld zullen een centralere rol innemen bij het vormgeven van een succesvol sociaal intranet.
In 2014 onderkend men dat het trainen van personeel en het ondersteunen daarvan de participatie- en adoptiegraad kan verhogen. Door een juiste training aan het personeel te bieden kan het gebruik worden omgevormd in een intuïtief wijze van gebruik.

Trend 8: Revenge of the office
IBM kenmerkte een tendens waarin thuiswerkers zich meer en meer geïsoleerd voelden van de bedrijfsomgeving. IBM noemde dit destijds “the revenge of the office”. Om als organisatie zijnde toch in de vrijheid te kunnen voorzien waarin men vanuit elke locatie en tijd beschikking heeft tot de juiste informatie biedt de intranetomgeving uitkomst.

Trend 9: Geavanceerde intranetten maken het delen van informatie makkelijker
Om werknemers een actieve rol op het intranet te laten innemen zullen er in 2014 meer mogelijkheden voor werknemers ontstaan om informatie te delen.

Trend 10: Leiderschapsmodellen zullen veranderen.
Leidinggevenden krijgen door het sociaal intranet de mogelijkheid om op digitale wijze met het personeel te communiceren. Doordat het personeel een hogere participatiegraad op het intranet zal innemen zullen leidinggevenden hun leiderschapsmodellen aanpassen aan de wensen en eisen van de moderne tijd.

O&I Services voorspelt een jaar waarin vele veranderingen in de intranet- en bedrijfsomgeving zullen plaatsvinden. Wij zullen het komende jaar uitgebreid aandacht besteden aan de trends op gebied van sociaal intranet door middel van blogs en kennisdocumenten.

Klik hier voor deel I van de blogserie over de intranettrends van 2014


 • Een sociaal intranet: Standaard of maatwerk? - O&I Services
 • In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint

  Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot aantal zaken aangepakt moeten worden op verschillende niveaus, zoals strategisch, technisch, organisatorisch etc.

  Hiervoor zijn in totaal 10 stappen geformuleerd die belangrijk zijn bij het kiezen voor en het uitrollen van SharePoint. Deze stappen kunnen gezien worden als een richtlijn en helpen bij het vormgeven van een SharePoint implementatie traject die past binnen uw organisatie.

  Download


Labels:,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services