Sociaal intranet van O&I Services

Intranettrends 2014 DEEL I

In 2013 zijn de sociale aspecten de nieuwe maatstaf geworden voor bedrijven bij de keus van een nieuw intranet. Bedrijven erkennen de noodzaak van een interactieve omgeving en trachten de kantooromgeving naar digitaal niveau te verplaatsen. Welke ontwikkelingen staan er in 2014 voor de deur? Welke trends zullen er in 2014 doorgang vinden in de bedrijfsomgeving?

Uitdagingen liggen door standaardisatie niet langer op gebied van innovatief vermogen, maar zijn verplaatst naar het aanpassingsvermogen van het systeem richting de bedrijfsomgeving. Bij het vormgeven van het standaardpakket moet de finetuning plaatsvinden op basis van de wensen en eisen van de organisatie en moet daarnaast betrouwbaar en gecentraliseerd zijn.

Uiteindelijk wil men een omgeving creëren waarin men ten alle tijden beschikking heeft tot de gewenste informatie. Aangezien er steeds meer bedrijven de mogelijkheid faciliteren om thuis te werken en te werken of op klantlocatie wordt er veel gevraagd van de dynamiek van de intranetomgeving.

Trend 1: Hogere participatiegraad intranet
Er zal in 2014 nog meer gevraagd worden van de samenwerkingsomgeving op het intranet. Mede omdat bedrijven in 2014 de bedrijfsomgeving meer en meer zullen verplaatsen naar het werken vanuit dynamische locaties. Elke medewerker moet om deze reden toegang hebben tot een stabiele intranetconnectie welke overal en te allen tijde beschikbaar is, tevens wil men beschikking hebben over één gecentraliseerde omgeving.

Trend 2: Één omgeving
Intranetomgeving zullen evolueren in een digitale werkplekomgeving waar men de mogelijkheid heeft om contact te leggen met klanten. Het onderscheidt tussen de interne- en externe omgeving wordt kleiner. Er is sprake van één gemeenschappelijke omgeving waar zowel de klant als de medewerker in opteren.

Trend 3: Centrale rol voor het intranet
Het bereik van het intranet zal een centrale rol in de bedrijfsvoering gaan spelen. Waren er in het verleden nog medewerkers welke geen gebruik maakten van de technologische gemakken van de organisatie. Er begint steeds meer een klimaat te ontstaan waarin men niet meer ontkomt aan de de technologische vooruitstrevendheid van de organisatie. Organisaties zullen de inkadering van de afdelingen gebruiken om de juiste omgeving op het intranet te ontwikkelen. Zodat iedereen de gebruiksvriendelijkheid verkrijgt om het intranetgebruik door te voeren in de dagelijkse werkzaamheden.

Trend 4: De intranetmanager
Intranetmanagers zullen meer op de voorgrond treden en een centrale rol innemen in de bedrijfsomgeving. Onderzoeksbureau Gartner voorspelde kort geleden dat er nieuwe rollen zullen ontstaan waarin er specifiek functies zijn toegespitst op gebied van het digitale transformatie gat. Men tracht medewerkers te motiveren om een participerende rol op het intranet in te nemen en geeft zelf het goede voorbeeld op dit vlak. Uiteindelijk wil men dat er skills in de organisatie ontstaan waarin men op krachtige wijze kan samenwerken en er meer engagement zal ontstaan.

Trend 5: Het verhogen van de adoptie
In 2014 zal de participatiegraad op het intranet toenemen. Er zal meer aandacht besteedt worden aan gebruikersadoptie en de sociale aspecten op het intranet. ING liet in 2013 al zien dat door het betrekken van medewerkers bij innovaties de participatie en de sociale cohesie flink gegroeid is. Er ontstaan gesprekken op het intranet en men begint de toegevoegde waarde van deze gesprekken in te zien.

Morgen zullen er nog 5 trends uitgelicht worden!

Klik hier voor deel II van de blogserie over de intranettrends van 2014.


 • Een sociaal intranet: Standaard of maatwerk? - O&I Services
 • In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint

  Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot aantal zaken aangepakt moeten worden op verschillende niveaus, zoals strategisch, technisch, organisatorisch etc.

  Hiervoor zijn in totaal 10 stappen geformuleerd die belangrijk zijn bij het kiezen voor en het uitrollen van SharePoint. Deze stappen kunnen gezien worden als een richtlijn en helpen bij het vormgeven van een SharePoint implementatie traject die past binnen uw organisatie.

  Download


Labels:, ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services