Sociaal intranet van O&I Services

Hoe kan ik migreren?

(Deze blog is onderdeel van de serie: “In 10 stappen een succesvol sociaal intranet“)

Een migratie naar SharePoint 2013 is het ultieme moment om nieuwe innovaties in te zetten binnen de organisaties en om eerder gemaakt fouten in het verleden te corrigeren. Ook is het een uitgelezen moment om afscheid te nemen van maatwerk, omdat een groot aantal zaken standaard kunnen worden opgelost met SharePoint 2013. De realiteit is echter ook dat de migraties over het algemeen frustrerend zijn en bijna altijd leiden tot onverwachte tegenvallers. Dat maakt migraties risicovol en kostbaar en niet alle migratieplannen worden geheel uitgevoerd.

Op basis van de stap ‘Voorbereiden content’ is bekend welke documenten en intranetpagina’s moeten worden gemigreerd. Overleg met ICT of de leverancier wat er nog meer gemigreerd zou moeten worden en op welke manier. Ga selectief te werk zodat de migratie zowel in technisch, financieel en organisatorisch opzicht uitvoerbaar is. Te vaak worden te hoge doelen gesteld en wordt er te weinig geconcentreerd op hoe een minimale migratie eruit zou zien. Voor het opbouwen, inrichten en migreren naar SharePoint 2013 is het nodig om een OTAP (ontwikkel, test, acceptatie, productie) omgeving in te richten. Beschrijf de gemaakte plannen in een migratieplan.

Wanneer uw bestaande intranetomgeving is gebouwd op basis van SharePoint 2010 wordt de migratie ondersteund vanuit SharePoint 2013. Deze migratie is relatief eenvoudig en problemen ontstaan enkel op het gebied van maatwerk. Maatwerk wat specifiek voor de oude omgeving van SharePoint 2010 is ontwikkeld werkt (vaak) niet meer in de nieuwe SharePoint 2013 omgeving. Kijk of SharePoint 2013 geen alternatief heeft voor dit maatwerk of overleg met de leverancier over een mogelijke oplossing.

Gebruikt uw organisatie op dit moment nog SharePoint 2007 dan is er de mogelijkheid om eerst te upgraden naar SharePoint 2010 en vervolgens naar SharePoint 2013. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dergelijke migraties niet zonder slag of stoot plaatsvinden. Overigens kan SharePoint 2007 ook rechtstreeks worden gemigreerd naar SharePoint 2013 met behulp van een tool die ontwikkeld is door een commerciële partij.

TIP: “Onderschat niet de complexiteit van een migratie op met name het gebied van maatwerk. Reken op tegenvallers op dit gebied.”

In de praktijk worden ook regelmatig as-is-migraties uitgevoerd waarbij alles vanuit de oude omgeving in de nieuwe omgeving wordt gezet. Dergelijke as-is-migraties creëren geen meerwaarde omdat nieuwe ontwikkelingen in de vorm van innovaties en nieuwe technieken niet worden benut. Bestaande problemen worden ook niet opgelost (of zelfs verergerd) en as-is-migraties zijn daarom per definitie een slechte investering.

Checklist:

 1. Zorg voor voldoende expertise in een vroeg stadium om de slagingskans van een migratie te verhogen.
 2. Zorg dat er een complete OTAP (ontwikkel, test, acceptatie en productie) omgeving wordt ingericht.
 3. Stel in technisch, financieel en organisatorisch opzicht haalbare migratie doelen.
 4. Beschrijf het migratieproces in een migratieplan en zorg voor voldoende handjes (bijvoorbeeld studenten) om de migratie uit te voeren.

(Een overzicht van de overige stappen kunt u hier vinden.


 • Een sociaal intranet: Standaard of maatwerk? - O&I Services
 • In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint

  Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot aantal zaken aangepakt moeten worden op verschillende niveaus, zoals strategisch, technisch, organisatorisch etc.

  Hiervoor zijn in totaal 10 stappen geformuleerd die belangrijk zijn bij het kiezen voor en het uitrollen van SharePoint. Deze stappen kunnen gezien worden als een richtlijn en helpen bij het vormgeven van een SharePoint implementatie traject die past binnen uw organisatie.

  Download


Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services