Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • De weg naar een genetwerkte organisatie II

De weg naar een genetwerkte organisatie II

Bij het integreren van een verbeterde netwerkstructuur is het van belang een aantal stappen te doorlopen om te veranderen in een succesvolle genetwerkte organisatie. In deel I van deze blogserie werd het belang van het samenbrengen van communities al toegelicht. In deel II zal er ingegaan worden op welke belangen er aan het verkrijgen van een lerende organisatie gekoppeld kunnen worden en op welke wijze deze kunnen bijdragen aan het vergroten van de marktafstemming en het inspelen op de behoefte van de klant.

Lerende organisatie

Individuen leren van elkaar en er treedt een verbeterde onderlinge afstemming op. Dit resulteert in een samenwerkingsklimaat waarin men eerder bereid is vragen te stellen en nieuw verkregen informatie uit te wisselen. Om onderdeel van de organisatie te blijven is het immers van belang om in de vernieuwde samenwerking structuren te blijven participeren. Door de verhoogde mate aan betrokkenheid van medewerkers wordt men op natuurlijke wijze gestuwd naar een werkwijze waarin de juiste afstemming resulteert in het gewenste vergrote afstemmingseffect.

Klant belang

Elke organisatie heeft een externe focus. Vaak is deze externe focus enigszins getroebleerd doordat er intern niet de juiste netwerkstructuren aanwezig zijn. Het centraliseren van een platformen levert de benodigde functionaliteit om versneld te communiceren. Ook zijn processen inzichtelijker en bouwt men een hoger kennis niveau op. Al deze componenten hebben een positief effect op belang dat de klant dient. Intern hoeven er minder transactiemomenten plaats te vinden om tot de juiste keuze te komen. Klanten kunnen versneld met de benodigde afdelingen in de organisatie samenwerken en afdelingen kunnen sneller schakelen om de transitie van klantvraag naar een tevreden klant versneld te laten plaatsvinden.

 • Het inzichtelijk maken van processen.
 • De klant op juiste wijze door de organisatie manoeuvreren.
 • Het klantproces versnellen.

Co-creatie van producten & diensten

Doordat lang voortslepende processen worden weggenomen door de verbeterde netwerkstructuren in de organisatie zijn organisaties instaat het blikveld te verbreden. Met name op gebied van wederkerige communicatie met klanten kunnen organisaties een verbeterde marktafstemming bereiken. De volgende stap in dit proces is het integreren van het klantcontact in de bedrijfsvoering. Een ingrijpende maar krachtige stap om de klantvriendelijkheid van de organisatie te bestempelen. Het monitoren en analyseren van de juiste gegevens kan inzicht verschaffen in wensen en behoeften van klanten. De term big data doemt in steeds meer omgevingen op als een must have bij het komen tot de juiste marktafstemming. Het analyseren van grote hoeveelheden data resulteert in gegevens welke direct toepasbaar zijn bij het vormgeven van een vernieuwde bedrijfsvoering. De NSA heeft al aangetoond dat er op globaal niveau mogelijkheden zijn om grote hoeveelheden persoonsdata te analyseren en in het voordeel van regeringen te gebruiken. Op kleinere schaal zijn de mogelijkheden even groot, echter is het van belang om de juiste hoeveelheid data te verzamelen om tot een legitieme uitspraak te komen over welke beweging de organisatie dient op te bewegen. MKB bedrijven kunnen hierbij gebruik maken aan de slagkracht van grote ondernemingen en de verzamelde data in hun voordeel gebruiken. Ook zijn er mogelijkheden internetkanalen, klantstromen en  interne processen te analyseren om een beslissing te maken op welke wijze de efficiëntie/effectiviteit van de organisatie vergroot kan worden.

 • Creëer platformen met monitormogelijkheden.
 • Geef de klanten het platform om interactie met de organisatie te voeren. Co-creatie resulteert in een klantrelatie waarin men zich als onderdeel van de organisatie gaan beschouwen.
 • Gebruik –indien mogelijk- de data van concurrentie in je voordeel.
 • Verzamel grote hoeveelheden data en zet deze om in geschikte informatie voor uw organisatie.

Investeren in verbinding

Het onderhouden en monitoren van klantgegevens dient uiteindelijk te resulteren in een verbeterde verbinding tussen de interne- en externe omgeving. Echter dient men er als organisatie bewust van te zijn dat het leggen en intensiveren van deze contacten arbeidsintensieve aangelegenheden zijn. De persoonlijke aandacht welke geschonken moet worden om op individueel niveau het gewenste effect te hebben vraagt om een organisatiebenadering waarin men selectief is in de interactie die men aangaat. Vooraf dient er een helder beeld gevormd te worden over welke effect men wil bereiken met de verbinding die men aangaat. De call to action dient helder omschreven te worden. De gelegde conversaties dienen een bepaald doel welke bijdraagt aan een vergroot blikveld om tot de juiste marktafstemming te komen. Processen, tijd en techniek zijn componenten die in lijn gebracht dienen te worden met het klantproces om met voortschrijdend inzicht in de markt te kunnen participeren.

 • Geef de personeel het platform en de tijd om met klanten te interacteren.
 • Formuleer vooraf de “call tot action” die met de conversatie bereikt dient te worden.

Een genetwerkte organisatie helpt organisaties een stap dichterbij de wens van de klant te komen. Marktafstemming veranderd in een natuurlijke beweging waarin de organisatie automatisch de benodigde interne- en externe veranderingen kan doormaken om tot het juiste product of dienst te komen.

Labels:, , , ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services