Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • De weg naar digitale samenwerking deel II

De weg naar digitale samenwerking deel II

Vrijdag werd in het blog het verschil geduid tussen samenwerking en communicatie. Vandaag zal er beschreven worden welke componenten een bijdrage kunnen leveren aan digitale samenwerking en de invloed die techniek op deze componenten heeft. De digitale wereld en ingezette technologie door organisaties zijn voortdurend in beweging. In het verleden was het niet voor te stellen dat de digitale omgevingen de fysieke omgevingen van kantoren zouden overstemmen. Echter heeft er de afgelopen jaren een ontwikkeling plaatsgevonden waarin individuen instaat zijn gesteld om op afstand  op effectieve wijze met elkaar te communiceren en samen te werken.

De toegenomen functionaliteit op gebied van digitale samenwerkingstools richten zich voornamelijk op de doelstelling om samenwerken locatie- en tijd onafhankelijk te maken.

Op dit moment zijn er de mogelijkheden deze doelstelling te bewerkstelligen. Met de dagelijkse stroom aan nieuwe techniek en functionaliteit op gebied van samenwerkingstools is het aannemelijk dat op termijn de meeste organisaties overgeschakeld zullen zijn op structuren waarin men de mogelijkheid heeft om overal en altijd met elkaar te interacteren. Echter blijft de vraagstelling of het individu het aanpassingsvermogen heeft mee te gaan in deze versnelde innovatiestroom.

Één van de belangrijkste componenten die deze ontwikkeling kan tegenwerken zijn de cultuurdimensies van de organisatie.” Culture eats strategy” blijkt eens te meer. Het sociale gefundeerde klimaat dat door de individuen jarenlang is opgebouwd in de kantooromgeving, wordt ruw afgebroken wanneer men overstapt op nieuwe digitale samenwerkingsvormen. De vraagt een hoger aanpassingsvermogen van de werknemer en de samenwerkingskills die hieruit voortvloeien.

Coleman oprichter en directeur van CS/C beaamd deze stelling en nuanceert deze door te stellen dat de westerse wereld niet zo goed is in samenwerken dan onderling concurreren met elkaar. Terwijl het informatietijdperk deze skills vereist van het individu om goede wijze te kunnen fungeren in de versnelde informatiestroom. Competitie dient ingeruild te worden voor samenwerkingsverbanden die de organisatie naar een hoger niveau stuwen.

Resumerend op bovengenoemde stellingen kan er geconcludeerd worden dat het individu bewust dient te worden van het feit dat de tijden van autonoom werken vervangen zijn door het digitale informatietijdperk waarin informatie door verschillende schakels(individuen) moet vloeien om de juiste bestemming te bereiken. Om succesvol te zijn zal de cultuur hierop moeten worden afgestemd.

Labels:, , , , ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services