Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Betrek de medewerker bij het inrichten van uw intranet

Betrek de medewerker bij het inrichten van uw intranet

Bij het integreren van een genetwerkte structuur in organisaties is het van belang medewerkers in het begin stadium te betrekken. Tevens is het van belang te beseffen welke voordelen het integreren van verbeterde netwerkstructuren op de organisatie kan hebben. In een grootschalig werknemersonderzoek onder 380 Nederlandse organisaties blijkt dat maar liefst 54% van de Nederlandse bedrijven het samenwerkingsklimaat momenteel ervaren als weinig innovatief en een lage mate aan onderlinge samenwerking ervaren. Er zal dus bij het gros van de Nederlandse organisaties verandering moeten optreden om deze factoren als competitief voordeel ten opzichte van concurrentie te gebruiken.

Uit de cijfers van Deloitte blijkt tevens dat door de juiste inzet van samenwerkingstools er door de organisatie vooruitgang geboekt kan worden op gebied van transparantie, kwaliteit van communicatie en de mate van waardering welke de werknemer ervaart. Met andere woorden de inzet van de juistesamenwerkingstools kunnen organisatiestransformeren in gegroepeerde samenstellingendie bereid zijn informatie en gegevensuit te wisselen.

De verbeterde bereikbaarheid en het vergrote bereik van de communicatieboodschap biedt de mogelijkheid om te transformeren in een organisatie waarin individuen zich betrokken en gewaardeerd voelen.Welke stappen moeten er ondernomen worden om te voldoen aan de eisen van de medewerkers? Onderzoek de wensen en eisen op gebied van digitale samenwerking. Om te achterhalen welke wensen en eisen pakket er samenhangen met digitale samenwerking is het van belang te onderzoeken welke componenten een rol spelen bij digitale samenwerking.

Het opstellen van een programma van eisenpakketvoor het platform kan begin zijn om te achterhalen in hoeverre het huidige platform voldoet aan de eisen die men verwacht bij de samenwerking op digitaal niveau.Creëer verschillende persona’s voor elke afzonderlijkestakeholder één. “Een persona is eenarchetype van een gebruiker, ofwel een karakteriseringvan een bepaald type van gebruiker.” Voorelk afzonderlijke persona worden er scenario’sdie inzicht verwerven voor welke activiteiten hetintranet ingezet gaat worden. Om te achterhalenwelke scenario’s mogelijk interessant zijn om deactiviteiten uit te breiden en in welk stadium deorganisatie zich bevind kunnen er interviews enonline enquêtes worden gemaakt. Uit deze interviews ontstaan de business requirements waarmee de verschillende gebruikersperspectieven duidelijk worden.

• Betrek verschillende stakeholders van de organisatie bij dit proces.
Het verbeteren van samenwerken is immers een bottom-up proces waarin alle schakels van de organisatie betrokken dienen te worden.
Formeer een projectteam waarin alle lagen van de organisatie vertegenwoordigd
zijn. De stakeholders zijn de verschillende persona’s die tijdens het formuleren van het wensen en eisen pakket duidelijk zijn geworden.

• Leg de verschillende concepten voor aan de stakeholders in de organisatie

Om gedurende het implementatietrajectinzicht te verwerven in hoeverre de persona’s vertegenwoordigd worden op het sociaal intranet platform kan het integreren van vernieuwde functionaliteit geregeld worden voorgelegd aan de stakeholders. Ook kan men op deze wijze in een vroeg stadium herkennen welke aanpassingen er gemaakt dienen te worden om het intranet naar behoren te laten functioneren.

Labels:, , ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services