Sociaal intranet van O&I Services

Auteur Archief

Betrek de medewerker bij het inrichten van uw intranet

Bij het integreren van een genetwerkte structuur in organisaties is het van belang medewerkers in het begin stadium te betrekken. Tevens is het van belang te beseffen welke voordelen het integreren van verbeterde netwerkstructuren op de organisatie kan hebben. In een grootschalig werknemersonderzoek onder 380 Nederlandse organisaties blijkt dat maar liefst 54% van de Nederlandse bedrijven het samenwerkingsklimaat momenteel ervaren als weinig innovatief en een lage mate aan onderlinge samenwerking ervaren. Er zal dus bij het gros van de Nederlandse organisaties verandering moeten optreden om deze factoren als competitief voordeel ten opzichte van concurrentie te gebruiken.

Lees verder

Het intranet en haar sociaal kapitaal

Het intranet is toegespitst op onderlinge relaties en onderlinge toerekenbaarheid. Om op juiste wijze een intranet te managen is het van belang dat er medewerkers opstaan welke een fundamentele bijdrage gaan leveren aan het intranet. Wanneer er een vaste groep is die een contributie levert aan het intranet. Kan het intranet geleidelijk een centrale rol bij de bedrijfsvoering van de organisatie bemachtigen.

Lees verder

De weg naar een genetwerkte organisatie II

Bij het integreren van een verbeterde netwerkstructuur is het van belang een aantal stappen te doorlopen om te veranderen in een succesvolle genetwerkte organisatie. In deel I van deze blogserie werd het belang van het samenbrengen van communities al toegelicht. In deel II zal er ingegaan worden op welke belangen er aan het verkrijgen van een lerende organisatie gekoppeld kunnen worden en op welke wijze deze kunnen bijdragen aan het vergroten van de marktafstemming en het inspelen op de behoefte van de klant.

Lees verder

De weg naar een genetwerkte organisatie

Bij het integreren van een genetwerkte structuur in organisaties is het van belang medewerkers in het begin stadium te betrekken. Tevens is het van belang te beseffen welke voordelen het integreren van verbeterde netwerkstructuren op de organisatie kan hebben. In de komende blogs zal er stapsgewijs een structuur worden toegelicht die succesvol is gebleken bij het integreren van een verbeterde netwerkstructuur in organisaties.

Lees verder

De weg naar digitale samenwerking deel II

Vrijdag werd in het blog het verschil geduid tussen samenwerking en communicatie. Vandaag zal er beschreven worden welke componenten een bijdrage kunnen leveren aan digitale samenwerking en de invloed die techniek op deze componenten heeft. De digitale wereld en ingezette technologie door organisaties zijn voortdurend in beweging. In het verleden was het niet voor te stellen dat de digitale omgevingen de fysieke omgevingen van kantoren zouden overstemmen. Echter heeft er de afgelopen jaren een ontwikkeling plaatsgevonden waarin individuen instaat zijn gesteld om op afstand  op effectieve wijze met elkaar te communiceren en samen te werken.

Lees verder

De weg naar digitale samenwerking

Op questia.com kwam ik een interessant stuk tegen over “digital collaboration”. Waarin duidelijk naar voren komt in welke mate communicatie van digitale samenwerking is te onderscheiden. Digitale samenwerking kan gezien worden als één van de grootste ontwikkelingen van de afgelopen periode. Maar op welke wijze kunnen we de term digitale samenwerking definiëren? Wat onderscheidt digitale samenwerking van communicatie? Is het daadwerkelijk een nieuwe manier van werken of is het een modewoord van een ontwikkeling die al jaren is ingezet? Op welke wijze kunnen we tot het optimale resultaat met digitale samenwerking komen.

Lees verder

Het relevant houden van uw content op het intranet

Frankwatching.com publiceerde kortgeleden een interessante opsomming welke aspecten van belang zijn bij het relevant houden van content in de intranetomgeving.

Vaak is men niet op de hoogte welke contentstrategie men op het intranet moet voeren om te komen tot optimale betrokkenheid. Doordat er geen inzicht is in welke aspecten een rol spelen bij het vergroten van engagement op het intranet en de bezoekersaantallen per pagina weet men het gebruik van het intranet niet te verbeteren. Een gemiste kans, aangezien er door het monitoren van statistieken en het communiceren van deze statistieken toegewerkt kan worden naar een samenwerkingsomgeving waarbinnen men de toegevoegde waarde van digitale samenwerking in gaat zien en in de praktijk brengt. 

Lees verder

5 tips om productiviteit op het intranet te stimuleren

Digitale platformen beginnen steeds verder te integreren in bedrijfsomgevingen. Een belangrijk component voor het faciliteren van deze techniek is de mate waarin individuen participeren op deze platformen. Contactmomenten op de werkvloer nemen af en men kiest er steeds vaker voor om digitale samenwerkingstools te gebruiken bij onderlinge communicatie. Dit vraagt om medewerkers die op de hoogte zijn over welke componenten een centrale rol spelen bij het voeren van digitale samenwerking.

Lees verder

Zorg: Cloud of on-premise?

“Information is a significant component of most organizations’ competitive strategy either by the direct collection, management, and interpretation of business information or the retention of information for day-to-day business processing. Some of the more obvious results of IS failures include reputational damage, placing the organization at a competitive disadvantage, and contractual noncompliance. These impacts should not be underestimated.” The IIA Research Foundation

Doordat men altijd en overal beschikbaarheid van informatie van haar informatiesysteem vraagt, kiezen steeds meer zorginstellingen voor opslag van gegevens in de cloud. Toch dient er, zoals bovenstaande quote al opperde, nauwkeurig gekeken te worden naar de gewenste structuur om veiligheid van informatie te waarborgen.

Lees verder

Digitale transformatie van zorginstellingen in 2014

Vonden er in het verleden innovaties op de werkvloer van zorginstellingen plaats. Tegenwoordig zijn deze ontwikkelingen verschoven naar innovaties op gebied van intranetten en digitale werkomgevingen. De uitwisseling van informatie is een fundamenteel onderdeel geworden van de verbetering van dienstverlening op gebied van zorg. Zorgverleners streven naar een dynamisch systeem waarmee ze op elke locatie beschikking hebben tot gewenste informatie. E-health kan als verzamelwoord genomen worden voor ontwikkelingen op dit gebied. Ook patiënten beginnen de voordelen van e-health in te zien. Deze blog maakt inzichtelijk met welke omgevingsfactoren zorginstellingen te maken krijgen de weg naar de digitale zorginstelling van de toekomst. Waarin een hoop processen geautomatiseerd zijn en alle stakeholders samen komen in één omgeving.

Lees verder
Een sociaal intranet | De weg naar een klantgerichte organisatie

Delen en verrijken van kennis vereenvoudigen op het intranet

Veel organisaties realiseren zich niet welke voordelen zoekoptimalisatie voor winstgevendheid en doelmatigheid van werkzaamheden kan betekenen. De moeder van alle data Google weet op beknopte wijze in haar visie te vatten waar veel organisaties bij de dagelijkse werkzaamheden naar opzoek zijn.

Google’s missie: “De missie van Google is alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken.”

Het transparant maken van informatie en de vrijheid voor medewerkers om dit ten alle tijden te kunnen verkrijgen is een taak die veel bedrijven vergeten bij het vormgeven van de interne omgeving. Dit terwijl het inrichten en optimaliseren van informatieprocessen een belangrijke rol speelt bij werknemerstevredenheid en het efficiënt in richten van bedrijfsprocessen. Uiteindelijk doel is een voortstuwend effect op de kennispositie van organisaties. Interne informatie kan omgezet worden in kennis.

Lees verder
Wat is engagement en waarom is het onmisbaar voor organisaties?

Locatie- en tijdonafhankelijk werken

“I think there are two aspects to smart environments. One is information embedded in places and things. The other is location awareness, so that devices we carry around know where we are. When you combine those two, you get a lot of possibilities.” Howard Rheingold

Populaire termen als de “internet of things” en “cloudcomputing” omvatten de situatieschets van Rheingold en beginnen zowaar realiteit te worden.

IT-oplossingen krijgen een centralere rol in de bedrijfsvoering. Apparaten en digitale toepassingen werken nauwgezet samen. Een directeur waakt tegenwoordig niet alleen meer over bedrijfsprocessen op de werkvloer, maar moet ook de technische onderlegdheid hebben om strategische besluiten te nemen middels het gebruik van de juiste IT-oplossingen.

Lees verder
Strategisch, tactisch en operationeel het sociaal intrnanet inrichten.

Een trendproof intranet

Bij het maken van een juiste keus van een sociaal intranet is het van belang om te bepalen aan welke trends de bedrijfsomgeving onderhevig is. De bedrijfsomgeving moet namelijk kunnen voorzien in de functionaliteiten die deze trends kunnen bieden.

Één van de belangrijke argumenten voor organisaties om over te gaan tot een gecentraliseerde intranet oplossing is dat men het samenwerkingsklimaat efficiënter wil laten verlopen. Uiteindelijk wil men dat er door het kiezen van het juiste platform men mee kan gaan met ontwikkelingen in de markt en tot kostenbesparing kan komen. Aangezien er het afgelopen jaar een aantal trends zijn waar te nemen die een ingrijpende invloed hebben op de bedrijfsstructuur is het belangrijk deze mee te nemen in de keus voor een juist intranet. Uiteindelijk wil men namelijk een goede basisstructuur creëren waarin de gedrevenheid ontstaat om op digitaal niveau samen te werken. Organisaties willen uiteindelijk onderling kennis delen, de klant betrekken in het bedrijfsproces en digitale communicatie versneld laten verlopen. Zodat er minder tijd verloren gaat aan randzaken zoals het zoeken van informatie, en men als organisatie zijnde kosten kan besparen.

Lees verder

Digitale samenwerkingstools

“Unity is strength… when there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved.”

Stepanek’s quote over samenwerking geeft in essentie weer waarom veel werknemers op dit moment opzoek zijn naar digitale alternatieven om naast de traditionele werkomgeving in te zetten. Om tot een succesvolle bedrijfsvoering te komen zal er altijd behoefte aan samenwerking blijven. De traditionele kantooromgeving verdwijnt niet, maar is de afgelopen jaren echter verplaatst.

Lees verder

De kracht van profielen op het intranet

“The key is to engage, listen and build relationships” David Alston

Grote multinationals als IBM en Deloitte zetten hoog in op de ontwikkeling van social business voor organisaties. Delloite bracht kort geleden een rapport uit waar het uitvoerig inging op de wens van werknemers om over te stappen op social business samenwerkingstool. IBM concludeerde ook al dat social business omgevingen de toekomst heeft. Organisaties trachten hun samenwerkingsklimaat te consolideren door inzet van samenwerkingstools als sociaal intranetten. Op deze wijze tracht men de oorspronkelijke top-down structuur van het traditionele intranet om te vormen in een bottom-up benadering waarin alle medewerkers de vrijheid hebben om te publiceren. Tenminste dat is in essentie het streven dat veel organisaties hebben bij het implementeren van een intranet gestoeld op communicatie, samenwerken en kennisdeling. Individuen krijgen op het sociaal intranet de mogelijkheid om het intranet naar eigen wensen en eisen vorm te geven, daarnaast krijgt men de mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan de content op het intranet. David Alston wist de essentie al enigszins te vatten in zijn benadering over social media.

Lees verder

De sociale revolutie van Microsoft

Jared Spataro “General Manager Enterprise social Microsoft “schrijft in zijn wekelijkse blog over het toekomstperspectief van social enterprises en de inrichting van werkzaamheden.

In zijn betoog over de ontwikkelingen die het toekomstig werken de komende jaren zal doormaken besteedt Spataro uitgebreid aandacht aan de veranderde samenleving door intreding van social networks als Facebook, Twitter en Linkedin. “It’s not just what you know but also who you know that matters.”. Yammer was één van de eerste partijen die organisaties de mogelijkheid bood om sociale aspecten door te voeren in hun digitale omgeving. Inmiddels zijn er wereldwijd 400.000 gebruikers aangesloten op het Yammer-netwerk.

Lees verder

Het aanmaken van gebruikers

(Deze blog is onderdeel van de serie “Een proof-of-concept sociaal intranet op basis van SharePoint“.)

Binnen het portaal van Office 365 (‘Office 365 beheercentrum’, zie Afbeelding 1), waar u uitkomt na registratie, kunt u kiezen voor ‘Gebruikers en Groepen’. Het is een goed gebruik om eerst een aantal logische groepen te vormen en vervolgens binnen deze groepen de gebruikers aan te maken. Dit is vooral handig voor het gestructureerd toewijzen van rechten binnen het intranet. Omdat binnen deze proof-of-concept slechts enkele gebruikers worden aangemaakt is het aanmaken van een groep niet per se nodig.

Lees verder

Aanmaken site collectie

(Deze blog is onderdeel van de serie “Een proof-of-concept sociaal intranet op basis van SharePoint“.)

We gaan nu SharePoint Online (als onderdeel van Office 365) inrichten als een intranet. Klik rechtsboven op ‘Beheerder’ en een submenu wordt zichtbaar. In dit submenu kunt u kiezen voor SharePoint. Wanneer u hier op klikt komt u op het Beheer portaal voor SharePoint (‘SharePoint admin center’). (Op het moment van schrijven is dit gedeelte van SharePoint Online alleen in het Engels beschikbaar).

Lees verder

‘In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint’

 • In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint
  Download deze white paper
 • ‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

  Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
  Download deze white paper

  Onze producten

  De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

  Sociaal intranet
  Community software
  Office 365+
  Apps

  Onze diensten

  Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

  Adoptie
  Business Case
  Analyse & strategie
  Implementatie
  Community Management

  Onze kennis gedeeld

  O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

  White papers
  Case studies
  Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services