Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Algemeen
 • 5 tips om productiviteit op het intranet te stimuleren

5 tips om productiviteit op het intranet te stimuleren

Digitale platformen beginnen steeds verder te integreren in bedrijfsomgevingen. Een belangrijk component voor het faciliteren van deze techniek is de mate waarin individuen participeren op deze platformen. Contactmomenten op de werkvloer nemen af en men kiest er steeds vaker voor om digitale samenwerkingstools te gebruiken bij onderlinge communicatie. Dit vraagt om medewerkers die op de hoogte zijn over welke componenten een centrale rol spelen bij het voeren van digitale samenwerking. Bij deze samenwerking wordt productiviteit niet uit het oog wordt verloren en wordt er op plezierige wijze toegewerkt naar een samenwerkingsklimaat waarin de verminderde contactmomenten worden opgevangen door een productieve digitale samenwerkingsomgeving. Vaak kiest men in eerste instantie het verkeerde kanaal om de boodschap te ventileren en wordt er niet nagedacht over de context waarin bericht terecht komt en welke doelmatigheid er nagestreefd dient te worden. Dit leidt nogal eens tot een samenwerkingsklimaat waarin er niet in elkaars behoeftes wordt voorzien. Om dit op positieve wijze te stimuleren verschaft deze blog 5 praktische tips om een de productiviteit op gebied van digitale samenwerking op het intranet te bevorderen.

Agenda
Om via digitale samenwerkingstools op een goede manier samen te werken is het van belang om helderheid te verschaffen in elkaars agenda. Door duidelijk afspraken te maken bij het voeren van digitale communicatie verschaft men duidelijkheid in welke communicatiehandeling op welk gewenst tijdstip plaats dient te vinden. Op deze wijze ontstaat er wederzijds respect voor elkaars agenda en kan er op efficiënte wijze gecommuniceerd worden. Aangezien de onderlinge contactmomenten afnemen dient dit opgevuld te worden met transparantie in elkaars agenda.

Don’t spam
Het communiceren via verschillende kanalen naar dezelfde ontvanger kan tot irritatie leiden. Het ontvangen van e-mailberichten, chatberichten en sms’jes geeft de ontvanger een overmatig input aan informatie. Dit bevorderd de onderlinge werkrelatie niet en kan tevens een averechts effect hebben.

Respecteer tijd barrières
Bij het voeren van digitale samenwerking komt het nog wel eens voor dat er niet direct antwoord volgt op de gevoerde communicatie. Zeker wanneer men afhankelijk is van elkaars antwoord kan dit tot vertraging en onbegrip leiden. Wanneer men respect voor elkaars antwoordtijd heeft kan de sfeer op het intranet en het digitale samenwerkingsklimaat bevorderd en gewaarborgd worden. Een middel voor versnelde responstijd kan zijn door duidelijk aan te geven welke urgentie een bericht heeft en daarbij het juiste communicatiemiddel te kiezen.

Wees duidelijk
De communicatieboodschap dient aangepast te worden aan de relatie welke men onderling heeft. Door het kiezen van de juiste woorden en vooraf duidelijk het communicatiedoel voor jezelf te bepalen kan er een hoop onduidelijkheid voorkomen worden. Ook bij het delen van documenten is het van belang om nauwgezet na te gaan op welke manier men zoekt en welke categorie er aan het document gekoppeld dient te worden.

Transparantie
Medewerkers hebben tegenwoordig beschikking over een groot scala aan samenwerkingstools. Door de digitale samenwerkingstools vorm te geven op een manier waarin het voor iedereen begrijpelijk blijft kan iedereen optimaal gebruik maken van de geboden functionaliteiten. Ook is het van belang om op transparante wijze te communiceren met de verschillende stakeholders in de organisatie, zodat iedereen op de hoogte blijft over mogelijke veranderingen.

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services