Sociaal intranet van O&I Services

Welke communities kent de intranetomgeving?

Thoughtfarmer.com publiceerde een artikel waarin het ingaat welke communities zich in de intranetomgeving ophouden en welke wensen en eisen deze communities aan haar intranetomgeving stellen. Het is een utopie dat het intranetgebruik geleidelijk toeneemt en dat bij het neerzetten van een platform er achterover geleund kan worden. Er moeten activiteiten worden ondernomen om het intranet een natuurlijke groei te laten doormaken.

Om groei te generen zal er aandacht besteedt moeten worden aan interessante content en frequent gebruik door aanjagers of wel opinieleiders in de organisatie. Aangezien er verschillende groepen in de intranetomgeving opteren zijn er ook verschillende wensen en eisen waar te nemen. Er zijn twee handvaten welke kunnen leiden tot een hogere participatie op het intranet en een betere afstemming op de wensen en eisen van de verschillende groepen. Allereerst is het van belang een duidelijke planning op de stellen. Door in te kaderen welke werkzaamheden er nodig zijn, kan men tijd inruimen om het project succesvol te laten verlopen. Daarnaast is het van belang om aanjagers op het intranet te hebben. Deze aanjagers zullen op vaste tijdstippen de content verrijken. Dit zorgt er voor dat de intranetomgeving voor de gebruiker interessanter wordt en er een hoger gebruik kan ontstaan.

Wat maakt een community, een community?

 • Een gemeenschappelijke interesse
 • Een leider
 • Geregeld participatie, contributie en onderling contact
 • Een duidelijk tijdschema
 • Relevante content voor de gebruikers
 • Geen extreme eye-openers maar factoren die gezamenlijk leiden tot een juist vormgegeven intranet waar men bereidwillig is om in te participeren.

Thoughtfarmer onderscheidt 4 soorten communities welke opteren in de intranetomgeving:

De afdeling; Deze mensen werken dagelijks samen. De rollen in deze communities zijn duidelijk afgebakend en men heeft een duidelijk beeld over welke rol men bekleedt in het team.

Projectteams; Deze personen werken gezamenlijk aan een project, en hebben dezelfde projectdoelen. Naast het project zijn er ook nog andere werkzaamheden waar de medewerkers zich afzonderlijk van elkaar mee bezighouden.

Communities of practise; Deze groep heeft een wat losser onderling verband. Men hoeft niet per definitie dezelfde werkzaamheden te beoefenen, en werkt niet op dagelijkse basis met elkaar samen. Wel deelt de interesse middels kennisdeling door het delen van informatie, het vergaren van informatie/kennis. Deze groepen richten zich voornamelijk op belangrijke businesstopics.

Communities met dezelfde interesses;  De groep heeft onderlinge relatie met elkaar omdat men dezelfde interesse deelt. Men heeft verschillende persoonlijke doelstellingen maar men deelt een interesse/passie op hetzelfde vlak.

Vier uitdagingen bij het vormgeven van een juiste intranetomgeving  

De groepen die in de intranetomgeving participeren hebben zoals zojuist omschreven verschillende doelstellingen bij het gebruik. Elk groep gebruikt het intranet met een andere doelmatigheid. Om aan de wensen/eisen van de verschillende gebruikers te voldoen moet het intranet aan een viertal uitdagingen voldoen.

 • Gebruiksvriendelijkheid/ gebruikersgemak
  In het intranetgebruik van intranetgebruikers is waar te nemen dat men meer waarde hechten aan het opdoen van kennis dan het delen van kennis.
 • Verschillende prioriteiten
  Omdat men naast de werkzaamheden vaak nog andere werkzaamheden heeft is een grote uitdaging voor vele organisaties om medewerkers zover te krijgen ook prioriteit te zien in participatie op het intranet.
 • Individuele interesse omvormen in interesse voor gehele community
  Omdat er zich in de intranetomgeving een divers publiek aan gebruikers omvat. Zijn er verschillende motiviaties, kennisniveaus. Doordat er in sommige communities een bepaalde kennisgraad vereist is kan dit de laagdrempeligheid aantasten.
 • Hiërarchie en onduidelijke verwachtingen
  In de organisatiestructuur zijn de hiërarchische verhoudingen duidelijk afgebakend. Op communityniveau is dit echter anders. Het is vaak voor gebruikers onduidelijk in hoeverre de hiërarchische positie een rol speelt bij het ventileren van kennis en het opzetten van interacties op het intranet. Echter zijn er mogelijkheden om dit sentiment om te vormen in een sentiment waarin men niet het idee heeft afgerekend te worden op de wijze waarop men participeert in de intranetomgeving.

Uiteindelijk wil men dat men versneld kennis kan opdoen, onderling ideeen kan en durft uit te wisselen er intensiever contact tussen medewerkers ontstaat.

Morgen zullen er 15 aspecten besproken worden die dit intranetklimaat kunnen genereren.

Meer lezen?

Deze blog maakt inzichtelijk welke aspecten van belang zijn bij het behouden of creëren van een actieve intranetcommunity. Klik hier om de blog te lezen.

Labels:, ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services