Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Algemeen
 • Waarom uw organisatie een social intranet nodig heeft?

Waarom uw organisatie een social intranet nodig heeft?

In dit blog bespreken we de in- en externe aanleidingen die vragen om een social intranet. Zoals social media (Facebook, Twitter, Instagram, et cetera) consumenten een stem geeft, krijgen medewerkers middels een social intranet meer inspraak in de organisatie. Een ontwikkeling die organisaties transformeert in een “Social Business”. Deze transformatie vraagt om een andere manier van werken (cultuuromslag) en een tool waarmee medewerkers van zich kunnen laten horen (social intranet). Op een social intranet bepaalt niet meer de marketingafdeling alleen, maar bepalen alle medewerkers de content en werkt men onderling slimmer, efficiënter en socialer samen.

 

 

Framework Social Business

De externe (social brand) en interne (social enterprise) sociale omgevingen samen, maken van organisaties een “social business”. Organisaties die niet op deze revolutie inspelen, doen over 5 jaar niet meer mee.

Het moment waarop organisaties “instappen” hangt af van in- en externe aanleidingen. In dit whitepaper beschrijven we de aanleidingen voor de shift naar een social enterprise en dus de noodzaak voor een social intranet (de tool om daar te komen).

EXTERNE AANLEIDINGEN

Zowel vanuit de eigen organisatie als invloeden van buiten af, ontstaat de wens voor een social intranet. Voor de externe aanleidingen geldt dat er vele te vinden zijn, echter beperken wij ons nu tot de drie meest genoemde.

1. Globalisering (u concurreert met de wereld)
De wereld om ons heen verandert snel. (Lands)grenzen vervagen, mobiliteit verandert razendsnel evenals alle andere nieuwe technologieën. Doordat mensen over de hele wereld deze technologieën gebruiken (adopteren) concurreren organisaties met de hele wereld. Het gevolg is dat prijzen onder druk komen te staan en innovatie nog belangrijker wordt. Hierdoor zijn efficiëntie en kennisverrijking essentieel en heeft u de beste mensen en de juiste cultuur nodig. Een social intranet ondersteunt u daarbij.

2. Nieuwe generatie
De “nieuwe generatie” is flexibel, bestaat uit tweeverdieners die werk en gezin slim willen combineren (thuiswerken), is zich bewust van duurzaamheid en is gewend met sociale en mobiele media te werken. Deze generatie verlangt naar organisaties die “echt” zijn. Dit vraagt van organisaties een open, transparante en sociale werkomgeving. Alleen zo blijft u de werkgever van de toekomst. Een goed ingericht social intranet ondersteunt u hierbij.

3. Technologische ontwikkelingen
Middels de snel ontwikkelde techniek, is het eenvoudiger (en goedkoper) dan ooit om toegang te krijgen tot relevante kennis, documenten en personen. Overal ter wereld en op elk gewenst tijdstip. Krachtige zoekmachines zorgen ervoor dat grote aantallen data (informatie) geen “probleem”, maar juist een “verrijking” zijn. Ook zijn technische mogelijkheden dusdanig gebruiksvriendelijk geworden, dat elke medewerker zelf voor de (bedrijfs)informatie kan zorgen en dit onderling kan verspreiden. Slimme social intranet filters in combinatie met de menselijke verandering van taakuitvoering, benutten hierbij het maximale voordeel.

INTERNE AANLEIDINGEN

Wanneer organisaties niet vanuit externe aanleidingen de noodzaak zien om over te gaan op een social intranet, dan zijn het wel interne aanleidingen die hiervoor zorgen. Wij lichten de meest voorkomende interne aanleidingen toe.

1. Verouderde software
De meest voorkomende interne aanleiding voor een social intranet, zijn verouderde systemen. Het is te duur geworden om oude systemen in de lucht te houden en nieuwe software “praat” niet meer met verouderde systemen. Hierdoor kunnen de voordelen van nieuwe software, bijvoorbeeld toepassingen op mobiele apparaten, niet benut worden. Bij het in kaart brengen van de nieuwste ontwikkelingen, stuit men vervolgens op een social intranet. Of ook wel digital workplace genoemd.
Het interne verzoek voor een social intranet komt dan ook van de ICT-afdeling. Een social intranet wordt niet social, zodra de techniek ontwikkeld is. De gehele organisatie moet deze nieuwe manier van werken adopteren, om de vruchten ervan te kunnen plukken. Het is dan ook niet voor niets dat meer dan 50% van de sociale intranetten mislukt door een gebrek aan (gebruikers)adoptie.

2. Versplintering aan systemen
Het zijn vooral de jongere, snel groeiende bedrijven die een licentie hebben op een grote diversiteit aan softwarepakketten. Het aanelkaar knopen en beheren van deze pakketten wordt op een goed moment te kostbaar, dan wel onoverzichtelijk. Bij de zoektocht naar een allesomvattend systeem, stuit men vervolgens op een social intranet. Ook hierbij geldt, dat er in veel organisaties voorbij wordt gegaan aan de (gebruikers)adoptie.

3. Thuiswerken (het “nieuwe” werken)
Voor velen is het wellicht alweer een oude term: “thuiswerken”. Redelijk wat organisaties bereiden zich al voor op de nieuwe generatie werknemers, nu de grote vergrijzing dichterbij komt. Aangezien de nieuwe generatie veel meer uit tweeverdieners bestaan, die in toenemende mate parttime willen werken, dienen organisaties hun infrastructuur hierop af te stemmen. Dit vraagt om functionaliteiten die ook onderdeel uitmaken van een social intranet, zoals toegang tot collega’s en alle benodigde informatie. Hierdoor ontstaat de wens voor een social intranet vanuit de hoek van Marketing & Communicatie en/of Personeel & Organisatie.

4. Kosten / productiviteit
In mindere mate zien we dat het reduceren van kosten, dan wel het verhogen van de productiviteit, aanleidingen zijn om over te gaan op een sociale manier van werken, ondersteunt door een social Intranet. Dit is opvallend, aangezien onderzoeksbureau McKinsey (2012) heeft aangetoond dat organisaties tot 25,5% productiever kunnen werken middels een social intranet. Op pagina 5 gaan we hier dieper op in.

5. Innovatie
Om sneller en beter nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen is eenvoudige toegang tot collega’s en relevante informatie vereist. Innovatie ontstaat op het moment dat ideeën heen en weer worden gestuurd door de juiste mensen, waarbij de input van elke medewerker telt. Een social intranet voorziet hierin.

De in- en externe aanleidingen voor een social intranet maken onderdeel uit van de social intranet business case. Lees hier alles over in ons whitepaper “Winstgevend social intranet? Start bij de business case!”. Download het gratis whitepaper hier:

Uw naam (verplicht)

Organisatie (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Hou mij op de hoogte van innovaties, trends en ontwikkelingen.

Labels:, ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services