Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Solvency II: enterprise informatie management noodzaak voor Europese verzekeraars

Solvency II: enterprise informatie management noodzaak voor Europese verzekeraars

Begin 2014 zullen alle Europese verzekeraars moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Solvency II’. Deze nieuwe regelgeving is ontwikkeld om meer inzicht te geven in de risico’s en het kapitaal op basis waarvan verzekeraars hun beslissingen nemen, gebaseerd op de hoeveelheid kapitaal waar een verzekeraar verplicht over dient te beschikken naast het risico waaraan men wordt blootgesteld.

Grote uitdaging op het gebied van Informatie Technologie

Dat Solvency II een behoorlijke impact gaat hebben op verzekeraars is duidelijk. De belangrijkste elementen die een verzekeraar op orde moet hebben om te voldoen aan de eisen van Solvency II bestaan uit een combinatie van communicatie, risicomanagementprocessen en risicomodellen, gefundeerd op robuust programmamanagement en technologie. De uitdaging is vooral groot op het gebied van Informatie Technologie (IT). Voor verzekeraars is deze bij Solvency II groter dan bijvoorbeeld Basel III is voor de banksector. Over het algemeen is de IT infrastructuur van verzekeraars namelijk meer verouderd.

Kansen

Ondanks de uitdagingen is O&I Services van mening dat de implementatie van Solvency II door verzekeraars gezien moet worden als een lange termijn investering en een kans. Door risico’s te managen en risico informatie in te zetten, zijn verzekeraars in staat om gefundeerd beslissingen te maken aangaande onderwerpen die variëren van productprijzen en herverzekeren door toewijzing van kapitaal en uiteindelijk winstgevendheid. Tegelijkertijd zijn ze in staat om te focussen op waarde creatie en efficiënt gebruik van kapitaal. Verzekeraars die Solvency II gebruiken om concurrentievoordeel te behalen zijn op de lange termijn de echte winnaars.

Een goede voorbereiding

Een effectieve IT infrastructuur is een vereiste om ervoor te zorgen dat de aansluiting bij de nieuwe wetgeving onhoudbaar arbeidsintensief is. Te veel handmatige interventie verhoogt het risico op fouten en vereist die gekwalificeerde medewerker waar op dit moment een groot tekort aan is. Solvency II gaat weliswaar pas in werking in januari 2014, maar de beslissingen rondom de technologische impact kunnen niet langer vooruit worden geschoven. Om die reden schreef O&I Services het whitepaper ‘Solvency II: enterprise content management noodzaak voor Europese verzekeraars’, waarin wordt ingegaan op vragen als: welke IT architectuur is nodig, wat zijn de belangrijkste criteria op basis waarvan de juiste technologie wordt gekozen en hoe kan het meeste uit de investering worden gehaald?

Een van de adviezen die we onze klanten geven is dat de onderliggende IT wordt gebouwd op een “brownfield”, niet een “greenfield”, en dat gebruik gemaakt zou moeten worden van bestaande systemen en componenten in een geïntegreerde, holistische Solvency II oplossing. In ieder geval is duidelijk dat hoe eerder een verzekeraar begint met de voorbereiding, hoe lager de uiteindelijke kosten zullen zijn en hoe hoger het uiteindelijk behaalde concurrentievoordeel.

Download daarom nu het whitepaper ‘Solvency II: enterprise informatie management noodzaak voor Europese verzekeraars’.

Labels:,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services