Sociaal intranet van O&I Services

Sociale interne benadering

In 2009 introduceerde Nobelprijswinnaar Muhammed Yunus de term social business. De term omvatte destijds een betoog over welke aanpassingen er gedaan moeten worden om een bedrijf om te vormen in een organisatie die een sociaal doel nastreeft en alle winsten volledig investeert in dit sociale doel.

Tegenwoordig kent deze term meerdere betekenissen. Men omschrijft een social business als een bedrijf dat gebruik maakt van social media tools en het gedrag van sociale netwerken analyseren om deze omgevingen in te zetten om met extern publiek, klanten, potentiële werknemers, leveranciers en partners te communiceren. Ook op intern niveau tracht men het gesprek gaande te houden zodat men de mogelijkheid heeft om kennis, informatie en ideeën uit te wisselen. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid om sneller te  innoveren en sneller tot besluiten te komen.

Er zijn vier interne patronen die doorbroken kunnen worden door een sociale interne benadering door te voeren in de interne omgeving. Een goed instrument hierbij is het intranet. Op intern niveau kan het intranet benaderd worden als een sociaal proces waarin men tracht optimaal gebruik te maken van de capaciteit van de onderneming. Men wil uiteindelijk de expertises van het personeel aanspreken zodat er een kennisintensieve organisatie ontstaat waarin men in staat is tot goede afstemming met haar externe omgeving te komen. Om sociale patronen in de organisatie te creëren zijn er in deze blog vier patronen omschreven die onderzocht/doorbroken moeten worden voordat er overgegaan wordt tot implementatie van een intranet.

1. Intern  platform faciliteren waarin men op sociale wijze kennis kan delen
Doordat er vaak onduidelijkheid in organisaties over welke expertises men kan aanspreken gaat er veel kennis verloren. Men deelt geen kennis met elkaar, waardoor men niet complementair is in de organisatie. Door een interne omgeving te creëren waarin men de mogelijkheid heeft om kennis te delen kunnen bedrijven de kennis aanspreken welke op het eerste gezicht verstopt is. Tevens kunnen er eerder vaste procedures ontstaan waardoor men niet telkens afzonderlijk van elkaar hetzelfde werk verricht. Wanneer men een klimaat creëert waarin men op interactieve wijze met elkaar communiceert kan de betrokkenheid in de organisatie worden verhoogd.

2. Het platform gebruiken om sentiment in de organisatie te meten
In veel organisaties is het onduidelijk welke aanpassingen er gedaan moeten worden om aan te sluiten bij de wensen van het personeel. Wanneer men een beter inzicht wil verwerven over het heersende sentiment van het personeel in de organisatie, kan hiervoor een monitor apparaat worden ontwikkeld. Op deze manier kan men analyseren welke ontwikkelingen er binnen de intranetomgeving plaatsvinden en daardoor kan er helderheid worden gecreëerd over welke wensen/eisen het personeel stelt aan haar bedrijfsomgeving. Wanneer men bereid is te kijken naar de veranderingen die zich dagelijks bij organisaties voordoen en hier direct op te anticiperen door deze periodiek te analyseren kan men de juiste richting van de organisatie bepalen.

3. Onderzoeken welke factoren bijdragen aan het vergroten van onderlinge/externe kennisdeling
Om de onderlinge afstemming te verbeteren, is het van belang om te kijken welke facetten men moet aanspreken om het personeel een proactieve houding te laten aannemen waarin men kennis onderling deelt. Waar zit de kennis verstopt en hoe moet het personeel gestimuleerd worden om deze kennis te delen? Door helderheid te vergaren over welke bronnen men aanspreekt worden processen inzichtelijk en kunnen deze omgevormd worden naar een vorm waarin iedereen beschikking heeft tot de verstopte kennis. Zo kan er een efficiënter samenwerkingsklimaat ontstaan waarin men elkaar naar een hoger niveau tilt. Dit geeft personeel de mogelijkheid om werktijd productiever in te richten en elkaars expertise in te zetten zodat elke afdeling een aanvulling kan zijn op elkaars werkgebied.

4. Personeel een rol geven in de werving en selectie van nieuw personeel
Door intern te formuleren naar welke kandidaten men opzoek is kunnen de netwerken van de medewerkers worden aangesproken. Op deze wijze loopt het bedrijf een kleiner risico om de verkeerde kandidaat aan te spreken en kan men een concreter profiel formuleren over welke competenties de kandidaat moet beschikken.

Wanneer er nauwkeurig geanalyseerd is welke factoren verbeterd kunnen worden in de organisatie, kan men op gerichte wijze een sociale intranetomgeving inzetten om interne patronen te verbeteren en te doorbreken.

Meer lezen?

De white paper Engagement en het sociale intranet geeft inzage in welke elementen een rol spelen bij het ontwikkelen van engagement voor uw intranet. Klik hier om de white paper te downloaden.

Labels:, , , ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services