Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Outsourcing: wat is het en hoe laat u dit proces goed verlopen?

Outsourcing: wat is het en hoe laat u dit proces goed verlopen?

Binnen de manufacturing branche worden steeds meer bedrijfsactiviteiten geoutsourced. Wij van O&I Services vinden dit een ingewikkeld proces wat niet binnen alle bedrijven even goed verloopt. Daarom vinden wij het belangrijk om als bedrijf een duidelijke visie en bijbehorende strategie te formuleren. Zoek als bedrijf samenwerking met collega productiebedrijven waardoor u gezamenlijk een beter aanbod creëert. Zo creëert u een win-win situatie.

Wat is Outsourcing?

Van Outsourcing of uitbesteding is sprake zodra een bedrijf uitvoering geeft aan haar strategische besluit om de inzet van een deel van de eigen werknemers, bedrijfsmiddelen en/of geïnvesteerd vermogen voor de uitvoering van ondersteunende bedrijfsprocessen niet (langer) noodzakelijk of gewenst is om de bedrijfsdoelstellingen na te streven. Het uitbestedende bedrijf zal dan een externe dienstverlener of toeleverancier contracteren om de betreffende bedrijfsactiviteiten in het vervolg uit te voeren. Bij voorkeur wordt een partij gekozen voor wie de activiteiten in kwestie juist tot de kernactiviteiten behoren. Er ontstaat dan een nieuwe zakelijke relatie tussen twee bedrijven.

Waarom doen bedrijven aan Outsourcing?

Eén van de voornaamste redenen om bedrijfsactiviteiten uit te besteden is om op kosten te besparen. Een leverancier kan bijvoorbeeld door schaalgrootte en/of economische factoren goedkoper diensten of producten leveren. Ook het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten naar een lageloonland kan kosten voordelen opleveren.

Door het ontbreken van specifieke expertise of een tekort aan resources, kan uitbesteding toegang bieden tot nieuwe technologieën en expertise. In het geval van softwareontwikkelingen bijvoorbeeld, zijn gespecialiseerde bedrijven die zich hier specifiek op richten. Softwareontwikkelaars houden zich up-to-date met de nieuwste en laatste technologieën.

De markt is altijd in beweging. Hierdoor ontstaat er continu een verschil tussen vraag en aanbod van diensten en producten. De ene keer zijn er meer middelen nodig, de andere keer is er een overschot aan middelen. Het is prijzig om steeds maar weer middelen aan te schaffen waarvan je niet zeker weet of deze bij een volgend project nog gebruikt worden. Om het veranderende verschil tussen de vraag en aanbod op te kunnen vangen, is het mogelijk om gebruik te maken van leveranciers. Het risico wordt dan bij de leveranciers neergelegd.

Steeds vaker worden binnen interne afdelingen gewerkt met jaarlijkse budgetten. Deze budgetten worden in de praktijk vaak overschreden. Door een contract af te sluiten met een leverancier worden prijsafspraken gemaakt. Hierdoor wordt de voorspelbaarheid van de kosten vergroot.

Uitdaging voor bedrijven

Doordat de manufacturing branche hun bedrijfsactiviteiten gaan outsourcen vinden wij van O&I Services het zeer belangrijk dat werknemers goed blijven samenwerken en communiceren. Dit is lastig omdat zij allemaal vanuit hun eigen werkplek of kantoor bezig zijn. Hoe kunnen bedrijven uit de manufacturing branche er toch voor zorgen dat dit proces goed verloopt?

De oplossing

Het sociaal intranet biedt wellicht een uitweg voor de manufacturing branche. Het intranet zorgt ervoor dat verschillende bedrijven op verschillende locaties en op een simpele wijze kennis met elkaar kunnen uitwisselen en goed met elkaar kunnen communiceren. Bedrijven krijgen de beschikking over een digitale omgeving waar de juiste informatie op de juiste manier bij de juiste personen terecht komt.

Het sociaal intranet van O&I Services

Bedrijven kunnen bestanden en ander materiaal op het intranet plaatsen en werknemers kunnen dit materiaal waar en wanneer dan ook openen. Zo kunnen werknemers van verschillende bedrijven op een makkelijke en effectieve manier met elkaar samenwerken. Daarnaast kan er via het intranet gecommuniceerd worden tussen werknemers van verschillende bedrijven, zowel tijdens kantooruren als vanuit huis. Via de discussieruimte op het intranet kunnen werknemers met elkaar communiceren over bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten.

Engagement

Zoals u in mijn vorige blog heeft kunnen lezen, wordt ook hier het ‘engagement’ gevoel gecreëerd. Werknemers kunnen op een makkelijke en effectieve manier met elkaar communiceren. Zij raken hierdoor met elkaar verbonden met als gevolg dat zij beter gaan samenwerken. Dit proces zorgt ervoor dat werknemers van verschillende bedrijven zich meer met elkaar betrokken voelen.

Samengevat: bedrijven in de manufacturing branche gaan hun bedrijfsactiviteiten steeds meer outsourcen. Hoe kan de manufacturing branche hier goed op in spelen? Met behulp van het sociaal intranet van O&I Services. Waarom? Het intranet draagt bij aan de juiste informatievoorziening en fungeert tevens als discussieruimte tussen werknemers van verschillende bedrijven. Gevolg? Er wordt ‘engagement’ gecreëerd tussen werknemers.

Bron: ING

Labels:,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services