Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Offshoring: hoe gaan we ermee om?

Offshoring: hoe gaan we ermee om?

De media heeft het steeds vaker over de term Offshoring. Wat is Offshoring eigenlijk? Betreft dit een trend of is het een hype? Welke bedrijven doen het? Waarom doen zij het? Is Offshoring de moeite waard? Ook voor uw organisatie? Dit zijn vragen waar organisaties mee spelen.

Wat is Offshoring?

20% van de Nederlandse productiebedrijven is in de afgelopen jaren druk bezig geweest met Offshoring. Onder Offshoring vallen alle vormen van verplaatsing en uitbesteding van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. Hierbij moet u denken aan het uitbesteden van productie of bewerkingen naar een andere organisatie, maar ook naar een eigen vestiging. In het verleden werd Offshoring voornamelijk gezien als het overhevelen van routinematige productiewerkzaamheden door grote organisaties naar lageloonlanden. Momenteel worden ook andere activiteiten naar het buitenland overgeheveld. Denk hierbij aan verkoop of ontwikkeling. Tegenwoordig worden ook steeds meer kleinere organisaties actief in Offshoring.

Waarom doen bedrijven aan Offshoring?

De loonkosten zijn meestal het motief achter het gebruik van Offshoring. Echter blijkt ook dat een capaciteitsprobleem (en dat komt door personeelstekort) een belangrijke reden is. 78% van de bedrijven die bedrijfsactiviteiten uitbesteden doen dit vanwege lage arbeidskosten, en 51% vanwege capaciteitsproblemen. Ook is de ontsluiting van potentiële markten volgens ondernemers een goede reden voor Offshoring van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. In dit geval wordt Offshoring als strategie gebruikt om het innovatieve vermogen van de organisatie op peil te houden of te vergroten. Organisaties blijken significant beter te presteren dan organisaties die niet actief bezig zijn met Offshoring. Zij scoren beter op punten als kwaliteit van productie en dienstverlening, kostprijs, winstgevendheid levertijd en innovativiteit.

Hoe laten we dit proces goed verlopen?

Offshoring zorgt ervoor dat bedrijfsactiviteiten zich verplaatsen naar andere landen. Hoe krijgt u als organisatie toch voor elkaar dat werknemers zich belangrijk en verbonden met elkaar voelen? Hoe kunt u de betrokkenheid verhogen en hoe zorgt u ervoor dat er goed gecommuniceerd wordt? Dit zijn uitdagingen waar organisaties mee te maken krijgen wanneer zij aan Offshoring doen. Het is daarom van belang dat organisaties de kwaliteit van communicatie veiligstellen.

Hoe moeten organisaties hier op inspelen?

Offshoring brengt dan wel een aantal voordelen met zich mee, echter brengt het ook een aantal nadelen met zich mee. Doordat bedrijfsactiviteiten verschuiven zullen werknemers steeds minder met elkaar in contact staan. Het wordt moeilijk om een engagement te creëren tussen werknemers. Oftewel, Offshoring werkt goed communiceren, geïntegreerde werknemers, goede samenwerking en betrokken werknemers tegen. Hoe kunnen organisaties er toch voor zorgen dat er wel een engagement tussen werknemers is? Het sociaal intranet van O&I Services kan hiervoor zorgen.

De oplossing

Ondanks Offshoring zorgt het sociaal intranet van O&I Services voor een engagement tussen medewerkers. Het intranet voorziet organisaties van een digitale omgeving waar de juiste informatie op de juiste manier bij de juiste personen terecht komt. Zij kunnen hierdoor op een simpele manier met elkaar communiceren. Hierdoor raken zij meer geïntegreerd en betrokken met elkaar. Organisaties kunnen bestanden en ander materiaal op het intranet plaatsen en werknemers kunnen deze bestanden overal openen. Zo kan er op een makkelijke en effectieve manier gewerkt worden. Daarnaast kan er via het intranet gecommuniceerd en vergaderd worden, zowel tijdens kantooruren als vanuit huis. Denk hierbij aan het uitwisselen van dossiers, Skype en social media. Zij raken hierdoor met elkaar verbonden met als gevolg dat zij beter gaan samenwerken. Het intranet zorgt er dus voor dat dit proces soepel verloopt.

Labels:,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services