Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Locatie- en tijdonafhankelijk werken
Wat is engagement en waarom is het onmisbaar voor organisaties?

Locatie- en tijdonafhankelijk werken

“I think there are two aspects to smart environments. One is information embedded in places and things. The other is location awareness, so that devices we carry around know where we are. When you combine those two, you get a lot of possibilities.” Howard Rheingold

Populaire termen als de “internet of things” en “cloudcomputing” omvatten de situatieschets van Rheingold en beginnen zowaar realiteit te worden.

IT-oplossingen krijgen een centralere rol in de bedrijfsvoering. Apparaten en digitale toepassingen werken nauwgezet samen. Een directeur waakt tegenwoordig niet alleen meer over bedrijfsprocessen op de werkvloer, maar moet ook de technische onderlegdheid hebben om strategische besluiten te nemen middels het gebruik van de juiste IT-oplossingen.

ceo vs cio

Aangezien steeds meer werknemers de voorkeur aan een dynamische kantooromgeving hebben. Dient de organisatie een digitale omgeving te faciliteren waarin de kantooromgeving tevens op digitaal niveau bereikbaar is. Ook heeft men door het vergroot gebruik van moderne middelen de wens en de eis dat de intranetomgeving een gecentraliseerde oplossing is waar meerdere toepassingen in terugkomen. Er zijn immers ook niet meerdere kantoren van waaruit men werkzaam is. De simplistische vergelijking lijkt in eerste instantie te kortzichtig om als waarheid te typeren. Echter beginnen steeds meer medewerkers de noodzaak van de gecentraliseerde functie welke het kantoor in het verleden diende op digitaal niveau van hun organisatie te verlangen.

Deloitte voerde een onderzoek onder 648 medewerkers uit, waarin gekeken werd welke belangen men koppelt aan samenwerking op digitaal niveau. Uit het onderzoek bleek o.a. dat veel werknemers kiezen voor het gebruik van eigen software. Met name wanneer men niet naar tevredenheid kan werken met de gefaciliteerde middelen geboden door de organisatie. Tevens is gewenning en persoonlijke voorkeur een belangrijk argument om te kiezen voor eigen software. Hieronder een illustratie van benoemde onderzoeksresultaten:

Organisaties kunnen uit deze onderzoeksresultaten twee conclusies trekken. De top-down benadering van ICT is niet langer leidend in het uitstippelen van een gedegen infrastructuur voor organisaties. Op de werkvloer heeft verkiest men het gebruik van eigen software boven de gefaciliteerde middelen van organisaties. Organisaties dienen bij het vormgeven dan wel in hun verandermanagement de behoefte binnen de organisatie te onderzoeken. Alvorens men overgaat tot implementatie van nieuw te faciliteren middelen. Door in te kaderen welke functionaliteiten er gecentraliseerd dienen te worden en welke software deze functionaliteiten vertegenwoordigen kunnen organisaties de body en continuïteit van hun IT-landschap waarborgen zodat de gehele organisatie mee profiteert.

Wat gaat er veranderen?

Met de inbreng van een gecentraliseerd sociaal intranet krijgen medewerkers de kans werkzaamheden op simpele en overzichtelijke wijze in het IT-landschap in te kaderen. Taken, kennis en interactie worden door de eenvoud en overzichtelijkheid van het systeem naar een hoger plan getild. Men weet onderling van elkaar wat er leeft binnen de organisatie. Dit kan een cultuur tot stand brengen waarin ruis op de lijn onmiddellijk opgelost kan worden. Van Beleghem schreef er al over in zijn boek te Conversation Manager. Ofwel de wording van een “Conversation Company” waar klanten en medewerkers uw potentiële woordvoerders zijn van uw bedrijf. Aan de basis ligt een open, authentieke en positieve bedrijfscultuur. Bovendien moet een Conversation Company slim inzetten op sociale media en de vier C’s – customer experience, conversatie, content en collaboratie. Het woord conversatie draagt het woord conversie of te wel overbrengen in zich. Door informatie-overdracht op optimale wijze te faciliteren kan er tot de beste overdracht ofwel conversatie gekomen worden.

 

Labels:, ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services