Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Leerlingen en hun ouders: hoe verhoog je de betrokkenheid?

Leerlingen en hun ouders: hoe verhoog je de betrokkenheid?

Sommige ouders kijken er reikhalzend naar uit, andere zien er eigenlijk een beetje tegen op, een ouderavond. Dit is het moment dat ouders te horen krijgen hoe hun kind functioneert op school. Voor de ene ouder is het geen verassing wat de strekking van het gesprek gaat worden. Voor de andere ouder kan het toch wel spannend zijn wat er verteld gaat worden.

Betere prestaties

Uit onderzoek blijkt dat de roep om ouderbetrokkenheid op school de laatste jaren steeds groter wordt, terwijl de ouderparticipatie sterk is afgenomen. Verplichtingen zoals kwaliteitszorg en verantwoordelijkheidsplicht leiden tot een actievere rol van de school naar ouders. Onderwijsinstellingen moeten zich inspannen om tegemoet te komen aan de wens van de ouders om op afstand toch betrokken te blijven. Docenten ervaren dat leerlingen met betrokken ouders beter presteren.

Actief Ouderschap

De organisatie Actief Ouderschap staat voor het totale schoolbeleid op ouderbetrokkenheid vanuit een heldere visie die gebruik maakt van heldere communicatie, moderne communicatiemiddelen, duidelijke organisatiestructuren en toegankelijke huisvesting. In een tijd van meer afstand en meer invloed van ouders is het belangrijk dat de school zorgt voor beleid waarmee onderwijsinstellingen en ouders hiervan profiteren.

Inspelen op de betrokkenheid

Wat kunnen onderwijsinstellingen zelf doen om de betrokkenheid bij ouders te laten toenemen? In een intranet krijgen leerlingen een eigen profiel, in een digitale omgeving, waar ook ouders op in kunnen loggen.

Wanneer ouders toegang krijgen tot de profielen van hun kinderen, krijgen zij meer inzicht en kunnen zij eenvoudiger communiceren met docenten. Ouders en docenten kunnen dan eenvoudiger samenwerken omdat er op een snelle en makkelijke wijze informatie kan worden uitgewisseld. Dit vergroot de betrokkenheid met de school. Het intranet zorgt er dus voor dat dit proces soepel verloopt.

In mijn eerdere blogs is het ook al naar voren gekomen: ‘engagement’. In dit geval betreft het ‘engagement’ tussen ouders, docenten en leerlingen. Zij kunnen op een makkelijke en effectieve manier met elkaar communiceren en samenwerken. Hierdoor raakt deze groep mensen met elkaar betrokken en dit zal uiteindelijk de resultaten van de leerling ten goede komen.

Bron: Schooldebatteren

Labels:, , ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services