Sociaal intranet van O&I Services
Het Nieuwe Werken faciliteren

Het Nieuwe Werken faciliteren

“Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager.” (Dik Bijl – Het Nieuwe Werken 2007).

Oftewel, HNW gaat over een andere benadering van het werk wat gedaan moet worden. De focus verschuift van ‘waar het gebeurt’ naar ‘hoe het gebeurt’. Dat betekent dat er flexibeler om gegaan kan worden met tijd en plaats. Maar er zitten twee kanten aan de medaille.

Web 2.0 functies

Aan de ene kant vinden we de techniek die de aanleiding vormde voor HNW. Deze techniek, en met name de mogelijkheden m.b.t. het internet/intranet, maakt het mogelijk om anders met het werk om te gaan. Populair gezegd gaat het hier om Web 2.0 functies waarmee slimmer, efficiënter en vooral effectiever gewerkt kan worden. De revolutie van HNW is daarom alleen mogelijk met behulp van moderne ICT-oplossingen die onderlinge communicatie, samenwerking en kennisdeling faciliteren.

Uitdagingen

Aan de andere andere kant van de medaille vinden we de grootste uitdagingen. Immers; hoe gaan organisaties om met de nieuwe vormen van samenwerken, het veranderen van de manier van leidinggeven, het platter worden van de organisatie, het neerleggen van de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en het stimuleren van eigen creativiteit om problemen op te lossen. Ondanks de technische ontwikkelingen die HNW mogelijk maken, zijn de consequenties voor de maatschappij, de organisatie en het individu groot. Met behulp van het internet zijn al een aantal obstakels genomen. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van tijd en afstand. De grote uitdaging blijft om medewerkers op het juiste moment, op de juiste plaats, met de juiste mensen een werkomgeving aan te bieden waar kennis en informatie verzameld kan worden en het dagelijkse werk uitgevoerd kan worden.

Het Nieuwe Werken trending?

Maar om nu te zeggen dat HNW nu een grote vlucht neemt, nee, niet echt. In diverse organisaties om mij heen zie ik wel de bereidheid om zich flexibeler op te stellen m.b.t. tijd en plaats, maar kan het bijvoorbeeld simpelweg niet dat medewerkers een groot deel van hun werk thuis doen. Kijk, het thuis afhandelen van e-mail om de file voor te zijn, dat gebeurt en is relatief eenvoudig om te organiseren. Maar ‘echt’ samen aan het werk gaan met medewerkers is toch duidelijk een ander verhaal.

Geen inzicht meer in kennis door externe tools

Tot grote schrik van veel organisaties worden nu vaak (gratis) online beschikbare gereedschappen ingezet zoals bijvoorbeeld LinkedIn met een gesloten groep. M.a.w. medewerkers halen op eigen initiatief ‘handig’ gereedschap binnen de organisatie. Dit levert een ongewenste afhankelijkheid op en zorgt ervoor dat de organisatie geen of weinig inzicht heeft in het gebruik daarvan. Verder zorgt het ervoor dat kennis zich versnippert.

De oplossing

Wat ontbreekt is een platform dat HNW ondersteunt. Een digitale gereedschapskist voor de medewerkers. In deze gereedschapskist kunnen de medewerkers al het gereedschap vinden dat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Deze gereedschapskist heet een sociaal intranet. Met behulp van een slim ingericht sociaal intranet die respect heeft voor de bestaande organisatiestructuur maar ook die verrijking biedt in de vorm van sociale functies.

Dán ontstaat er een digitale gereedschapskist waarbij de medewerkers tijd- en locatie-onafhankelijk het werk kunnen uitvoeren!

Labels:

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services