Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Hervorming langdurige zorg maakt social intranet noodzakelijk
HLZ

Hervorming langdurige zorg maakt social intranet noodzakelijk

Het zal u niet ontgaan zijn, er gebeurt veel in de zorg. De grootste verandering is de hervorming van de langdurige zorg die is ingegaan in 2015, ook wel HLZ. Het bijna 50 jaar oude zorgsysteem is op de kop gegooid omdat het niet meer werkte, de kosten liepen uit de hand. De hervorming vraagt om een nieuwe, efficiëntere manier van werken en een social intranet kan dit faciliteren.

Hervorming langdurige zorg (HLZ)

Door de financiële crisis en stijgende uitgaven aan langdurige zorg was een aanpassing van het beleid wel nodig om de kosten binnen de perken te houden. Het zorgsysteem wat al bijna 50 jaar oud was werkte niet meer. In Europa zijn de kosten aan langdurige zorg in Nederland het hoogst en in 2014 is de uitgave aan langdurige zorg ook weer gestegen met maar liefst 433 miljoen euro. De overheid wil door de HLZ, naast kosten besparen, ook de kwaliteit van de zorg verbeteren. Ze willen graag bereiken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met de benodigde ondersteuning en zorg.

 

Deze hervorming houdt onder andere in dat er meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten komt te liggen. Zij moeten ervoor zorgen dat cliënten zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Om dit te kunnen doen komt er meer wijkverpleging. In het oude zorgsysteem stond het aanbod centraal, in dit nieuwe systeem zal de vraag en behoeften van cliënten centraal komen te staan.

 

De gevolgen

De hervorming van de langdurige zorg zal een aantal gevolgen hebben:

 • In 2015, het overgangsjaar, zal het aantal banen dalen, na dit jaar neemt dit licht toe door een stijging van de zorguitgaven en de vergrijzing;
 • Mensen blijven langer thuis wonen, waardoor meer hulpverleners zorg aan huis zullen gaan leveren en er minder mensen werkzaam zullen zijn in zorginstellingen;
 • Veel zorginstellingen zullen te maken hebben met minder beschikbaar budget.

Er is dus minder budget en personeel beschikbaar. Om tijd en kosten te besparen moet er zo efficiënt mogelijk gewerkt worden, daarnaast moet u kwalitatieve zorg blijven verlenen. Een social intranet kan u hierbij helpen.

 

De mogelijkheden van een social intranet

 • Volgens onderzoeksbureau McKinsey kan met een succesvol social intranet de productiviteit van (kennisintensieve) organisaties met 25% stijgen;
 • Een social intranet kan kosten besparen, door bijvoorbeeld minder printkosten of doordat er minder verschillende systemen en dus minder licentie- en onderhoudskosten nodig zijn;
 • Er kan veel tijd bespaard worden. Medewerkers, zeker op kantoor en in mindere mate in het werkveld, zijn veel tijd kwijt aan het lezen, schrijven en beantwoorden van mail. Met behulp van een social intranet kan hier veel tijd bespaard worden, net als dat het zoeken van benodigde informatie makkelijker wordt.
 • Het is bij veranderingen belangrijk hier open en interactief over te communiceren naar de medewerkers. Een social intranet is een geschikt middel voor zowel het geven van informatie als het interactief maken van de communicatie over de veranderingen.

 

Wilt u meer weten over ontwikkelingen in de markt die vragen om een efficiëntere manier van werken en hoe een social intranet hier bij kan helpen? Download dan ook ons whitepaper Slimmer (samen)werken in de zorg.

Uw naam (verplicht)

Organisatie (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Hou mij op de hoogte van innovaties, trends en ontwikkelingen.

Labels:,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services