Sociaal intranet van O&I Services
Strategisch, tactisch en operationeel het sociaal intrnanet inrichten.

Een trendproof intranet

Bij het maken van een juiste keus van een sociaal intranet is het van belang om te bepalen aan welke trends de bedrijfsomgeving onderhevig is. De bedrijfsomgeving moet namelijk kunnen voorzien in de functionaliteiten die deze trends kunnen bieden.

Één van de belangrijke argumenten voor organisaties om over te gaan tot een gecentraliseerde intranet oplossing is dat men het samenwerkingsklimaat efficiënter wil laten verlopen. Uiteindelijk wil men dat er door het kiezen van het juiste platform men mee kan gaan met ontwikkelingen in de markt en tot kostenbesparing kan komen. Aangezien er het afgelopen jaar een aantal trends zijn waar te nemen die een ingrijpende invloed hebben op de bedrijfsstructuur is het belangrijk deze mee te nemen in de keus voor een juist intranet. Uiteindelijk wil men namelijk een goede basisstructuur creëren waarin de gedrevenheid ontstaat om op digitaal niveau samen te werken. Organisaties willen uiteindelijk onderling kennis delen, de klant betrekken in het bedrijfsproces en digitale communicatie versneld laten verlopen. Zodat er minder tijd verloren gaat aan randzaken zoals het zoeken van informatie, en men als organisatie zijnde kosten kan besparen.

Thuiswerken

Steeds meer Nederlanders voeren hun werk vanuit verschillende locaties uit. Dit vraagt om een dynamische bedrijfsomgeving waarin men buiten het kantoor ook toegang heeft tot bedrijfsinformatie.

Het CBS kwam onlangs met cijfers waarin duidelijk werd dat inmiddels 59% van de Nederlandse bedrijven de mogelijkheid tot thuiswerken faciliteren. Deze cijfers worden bevestigd door sofwareleverancier Citrix. Citrix publiceerde kort geleden een onderzoek waarin duidelijk werd dat er een steeds groter aantal werknemers behoefte heeft aan het werken buiten de traditionele kantooromgeving. Vijfenveertig procent van de werknemers tussen 35 en 44 jaar geeft aan behoefte te hebben aan omgevingsonafhankelijkheid. Werknemers tussen de 45 en 54 jaar gaf 43 procent aan omgevingsonafhankelijk te willen zijn tijdens werkuren.

artikelen_fotos_22702_800

Belangrijk communicatiemiddel bij het werken buiten kantoor is een betrouwbare internetverbinding. Nederland is één van de koplopers op gebied van breedband dichtheid in Europa, in 2012 had 94% van de Nederlanders een internetverbinding. Ook is men in Nederland als één van de eerste landen bezig met het aanleggen van glasvezel verbindingen. Er kan dus gesteld worden dat internetverbindingen voldoen aan de betrouwbaarheid welke noodzakelijk zijn bij het werken op dynamische locaties. Op korte termijn kan men gebruik maken van een 4G-netwerk waardoor deze internetverbinding ook onderweg een stabieler karakter krijgt.

Bedrijven beginnen de voordelen te zien van locatie-onafhankelijk werken. Regus Business Confidence publiceerde cijfers waaruit bleek dat ruim een kwart van de Nederlandse bedrijven bereid is om het aantal vaste werkplekken structureel te verlagen. Dit kan de kosten op facilitair gebied flink verlagen.

Sociale interactie

Sociale interactie middels digitale wegen begint een steeds belangrijker aspect te worden in de bedrijfsomgeving. Bedrijven zijn genoodzaakt een platform te bieden waarin men onderling met elkaar kan communiceren. Aangezien het directe contact op de werkvloer afneemt en men gebruik maakt van een flexibele werklocatie, wil men beschikking hebben tot middelen waarin men digitaal met elkaar kan communiceren. 59% van de Nederlandse organisaties faciliteert werken vanuit huis een ruim verdubbeling ten opzichte van 5 jaar geleden. Dit vereist een digitale omgeving waarin interactiviteit bevorderd wordt.

Door een stimulerende omgeving te ontwikkelen waarin het gesprek en de gezamenlijke ontwikkeling van de informatie op het intranet centraal staan kunnen bedrijven gebruik maken van de mogelijkheden die een sociaal intranet heeft. De vraag is om een omgeving te creëren die inspeelt op communicatie zoals die in de werkelijkheid plaatsvindt. Door een duidelijke categorisatie te ontwikkelen worden teams gestimuleerd om samen te werken en ontstaat er een omgeving waarin men zich veilig voelt om onderling te communiceren.

Cloud computing

Cloud computing is een buzzwoord dat in steeds meer bedrijfsomgevingen een rol begint te spelen. Wat is cloud computing? Cloud computing is het via internet beschikbaar stellen van hard-, software en gegevens. Doordat men niet langer op lokaal niveau informatie hoeft op te slaan(on-premise), waarborgt men de toegang tot deze informatie. Men is niet langer afhankelijk van de locatie en de apparatuur welke desbetreffende informatie genereert, maar kan op decentrale wijze toegang krijgen tot de informatie. Mochten er hardware problemen optreden dan blijft de informatie gewaarborgd.

Cloudcomputing vereist een nieuwe opvatting van de huidige IT-infrastructuur. Lokale oplossingen(software welke op eigen server draait) worden op decentrale wijze in de cloud opgeslagen. ICT-office onderzocht welke ontwikkelingen cloudcomputing de komende jaren zal doormaken. In 2015 verwachten Nederlandse IT-bedrijven dat 40% van de Nederlandse bedrijven gebruik zal maken van oplossingen in de cloud. Heliview publiceerde een onderzoek waarin deze visie werd bevestigd en gaf tevens aan dat kleine bedrijven zich ook richting cloud zullen begeven. Zoals op onderstaande infographic is te zien is of zal 72% van de bedrijven binnen 12 maanden gebruik maken van cloudcomputing toepassingen. Dit geeft kleine ondernemers de kans nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Daarnaast weet men met cloudcomputing de kosten op gebied van investeringen en beheerkosten van nieuwe IT-toepassingen aanzienlijk te verlagen. ING wist door het implementeren van cloudfunctionaliteit haar kosten aanzienlijk te verlagen op gebied van datacenters en licenties. Criteria is echter wel dat privacy- en beveiligingsrisico’s geminimaliseerd worden.

Business-cloud-Computing-Info-723x1024

 

Bron: Cloudfluence http://cloudfluence.com/business-cloud-computing-infographic/

Organisaties dienen de motor van het intranet- namelijk de rijkgekleurde combinatie aan individuen- niet te vergeten bij de keus van een intranettoepassing. Het moderne werklandschap waarin medewerkers steeds meer geboden van werkgevers krijgt heeft ook zijn gevolgen voor het faciliterend vermogen van de werkgever. De werkgever dient een breder spectrum aan toepassingen aan de werknemer te verschaffen om te kunnen voorzien in de specifieke wensen en eisen van de medewerker. Belangrijk component bij het formuleren van de juiste keus voor een intranet is een gedegen beeld krijgen in het interne klimaat van de organisatie. Met name de vraag in hoeverre men opzoek is naar dynamisch toegang(tijd/locatie) en gebruik van eigen software danwel het faciliteren door organisatie zelf dienen uitvoerig meegewogen te worden in de keuze. Uiteindelijk wil men vooruitgang boeken op gebied van communicatie, het delen van kennis en het versnellen van processen. Door organisatiebreed medewerkers te betrekken kan de beste scope geformuleerd worden. De betrokkenheid zal leiden tot de gunfactor en bijdrage van sleutelpersonen in de organisatie, om tot een succesvolle implementatie van een sociaal intranet te komen.

Labels:, , , ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services