Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Een sociaal intranet | De weg naar een klantgerichte organisatie
Een sociaal intranet | De weg naar een klantgerichte organisatie

Een sociaal intranet | De weg naar een klantgerichte organisatie

Welke rol speelt het intranet in de bedrijfsomgeving van organisaties? Dit is een vraag die vele bedrijven zichzelf stellen. Zijn er voordelen te behalen bij het vormgeven van een sociaal intranet? Op welke wijze kan het intranet geïmplementeerd worden zodat werknemers een actieve rol innemen in het vergroten van onderlinge communicatie? Terechte vragen, aangezien het toewerken naar een klantgerichte organisatie steeds centraler is komen staan bij het vormgeven van de bedrijfsvoering. Onderlinge communicatie is cruciaal om op de hoogte te blijven van veranderingen op intern en extern niveau.

Bedrijven zijn hun intranet gaan zien als een omgeving waarin men kan toewerken naar een klantgerichte omgeving. In 2010 bracht Steven van Beleghem het boek ‘The Conversation Manager’ uit. Dit boek heeft veel managers bewust gemaakt van het belang van een intensief gebruik van het intranet. Van Beleghem hanteert een methode waarin hij 4 c’s centraal stelt om toe te werken naar een open en dynamische organisatie.

Customer Experience

Klanten houden ervan gebruikerservaringen met elkaar te delen. Diensten en producten worden onderling uitvoerig besproken. Hier liggen mogelijkheden voor bedrijven. Door als organisatie bewust te zijn van de mogelijkheden om gesprekken met klanten te generen, kan men een faciliterende rol op dit gebied bewerkstelligen. Uitgangspunt is een actieve bijdrage leveren in het luisteren naar de klant. Dit kan men doen door actief mee te praten en social media in te zetten om klantcontact te onderhouden, te bewerkstelligen of te bekrachtigen.

Content

Om het gesprek met de klant te onderhouden is het van belang om op originele en positieve wijze gespreksonderwerpen aan te dragen. Belangrijk bij het vormgeven van dit klantcontact is om de eigen bedrijfscultuur niet uit het oog te verliezen. De wisselwerking tussen klant en organisatie werkt uiteindelijk toe naar een situatie waarin men elkaar uitdaagt om in gesprek te blijven, zodat de verschillende belevingswerelden kunnen worden gecombineerd. Op intern niveau is het onderhouden en het delen van content eveneens belangrijk. Door een intranet vorm te geven waarin men bereid is onderling kennis uit te wisselen, faciliteert de organisatie een platform waarin gebruikers op krachtige wijze informatie kunnen uitwisselen, processen kunnen vereenvoudigen, onderlinge interactie kunnen vergroten. Uiteindelijk leidt deze onderlinge dynamiek toe naar een omgeving waarin men op open en dynamische wijze op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van de organisatie.

Conversatie

Het is voor een organisatie van belang een intensief educatietraject in te richten op gebied van ‘Conversation Management’. Het betrekken van belangrijke partijen bij het vormgeven van een opleidingstraject spelen hierbij een essentiële rol. Vervolgens treedt er een fase in waar verschillende pilotprojecten kunnen worden uitgerold. Doel in deze fase is om te leren en om meerwaarde voor de organisatie te creëren. De organisatie leert op constructieve wijze te luisteren naar ontwikkelingen in de markt. In de derde fase vindt de volledige integratie van de ‘4 c’s’ plaats en treedt er een hefboomeffect op. De activiteiten van het bedrijf staan in de spotlight en men neemt een actieve rol in communiceren met de markt.

Collaboratie

Bij het voeren van conversaties staat de mens centraal. Door als organisatie zijnde een platform voor medewerkers te creëren waarin het gesprek centraal staat, kan de reactieve houding van de klassieke organisatie omgevormd worden in een proactieve houding en moderne organisatie waarin men bereid is de bedrijfscultuur uit te dragen en het gesprek met de markt gaande te houden.

Een sociaal intranet | De weg naar een klantgerichte organisatie

Het onderzoek dat Winkwaves uitvoerde onderstreept de visie van Van Beleghem. Door op bewuste wijze conversaties te faciliteren en een proactieve rol in te nemen in het gesprek met de markt, creëren bedrijven een dynamische omgeving waarin men voortdurend op zoek is naar nieuwe ontwikkelingen en een klantgerichte benadering.

Meer lezen?

In het blog Betrokkenheid: De sleutel naar een succesvol intranet wordt er ingegaan welke rol betrokkenheid speelt bij het introduceren van een intranet. Klik hier om het blog te lezen.

De white paper Variatie aan medewerkers, hoe motiveert u ze? biedt inzage in hoe men medewerkers kan motiveren om een actieve rol aan te nemen op het intranet. Klik hier om de white paper te downloaden.

Labels:, , , , ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services