Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Digitale transformatie van zorginstellingen in 2014

Digitale transformatie van zorginstellingen in 2014

Vonden er in het verleden innovaties op de werkvloer van zorginstellingen plaats. Tegenwoordig zijn deze ontwikkelingen verschoven naar innovaties op gebied van intranetten en digitale werkomgevingen. De uitwisseling van informatie is een fundamenteel onderdeel geworden van de verbetering van dienstverlening op gebied van zorg. Zorgverleners streven naar een dynamisch systeem waarmee ze op elke locatie beschikking hebben tot gewenste informatie. E-health kan als verzamelwoord genomen worden voor ontwikkelingen op dit gebied. Ook patiënten beginnen de voordelen van e-health in te zien. Deze blog maakt inzichtelijk met welke omgevingsfactoren zorginstellingen te maken krijgen de weg naar de digitale zorginstelling van de toekomst. Waarin een hoop processen geautomatiseerd zijn en alle stakeholders samen komen in één omgeving.

infographiczorg

Kostenbesparingen

Doordat efficiënt gebruik van intranetsystemen toeneemt kunnen contactmomenten tussen patiënt en zorgverlener afnemen en kunnen er stappen worden gezet in kostenreductie. Het peer to peer contact tussen zorginstellingen kan vergroot worden, waardoor de kwaliteit van zorgverlening verhoogd kan worden. Specialismen kunnen worden ingezet om tot een betere dienstverlening te komen. Ook traditionele zorginstellingen beginnen de voordelen van het gebruik van sociale informatiesystemen in te zien. Echter zijn er vele partijen waar zorginstellingen dagelijks mee te maken hebben.

“De ROI van een intranet ligt gemiddeld op 24% tot 88% in 1 tot 2 jaar.”

De afgelopen jaren hebben zich veel ontwikkelingen in de zorgsector voorgedaan. De digitalisering heeft ook zijn doorgang in de zorgsector gevonden. Door de invoering van het elektronisch patiëntendossier is er een einde gekomen aan de papieren rompslomp waar zorginstellingen jaren mee te maken hebben gehad.

“Het terugdringen van 15% van de IT-kosten leidt tot 13,5% hogere winstgevendheid voor organisaties.”

Het papier is vervangen door een systeem waar alle zorginstellingen toegang tot hebben. De overschakeling naar het EPD had behoorlijk wat voeten in de aarde, maar heeft uiteindelijk geresulteerd in een zorgomgeving waarbinnen de patiënt beter bediend kan worden. Uiteraard is het bureaucratische karakter welke de sector kenmerkt nog niet aangepast op deze omgeving.

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving op gebied van privacy en het uitwisselen van informatie zijn nog niet aangepast aan de moderniteit die intranetsystemen tegenwoordig bieden. Doordat zorginstellingen steeds meer behoefte krijgen aan het interactief uitwisselen van informatie is er behoefte aan wet- en regelgeving die deze tendens versoepelt en aanmoedigt.

Onlangs bleek uit een onderzoek dat vele zorginstellingen zijn overgeschakeld op systemen waarin het mogelijk wordt met externen te communiceren. Veel van deze systemen voldoen nog niet aan de wet- en regelgeving die hiervoor gesteld is. Hierdoor zijn vele zorginstellingen gelimiteerd aan de omgeving waarin ze momenteel werken. Zorg voor innoveren publiceerde in het e-book innovatieroutes in de zorg een mooi overzicht van partijen waarmee zorggroepen dagelijks te maken hebben. De dagelijkse praktijk wijst uit hoeveel partijen er betrokken worden bij de uiteindelijke zorg. Hieronder een overzicht uit het e-book innovatieroutes in de zorg.

 

Met welke partijen heeft een zorginstelling in haar zorgroute te maken?

zorgroute

 

Bron: Windesheim, kennisdocument: Innovatieroutes in de zorg.

 

Medewerkers in de zorg zijn veelal onderweg en op verschillende locaties werkzaam. De hoge dynamiek zorgt voor een klimaat waarin men ten alle tijden beschikbaarheid tot het systeem wil verkrijgen.

Omdat er vele partijen betrokken worden bij het verlenen van zorg, zijn er op basis hiervan een aantal keurmerken ontwikkeld.

NEN-8028: Dit keurmerk ziet toe op de veiligheid van informatiesystemen van zorginstellingen. Met name zorg op afstand wordt in dit keurmerk getoetst. De instantie Stichting Quality Assurance e-health kent deze certificaten toe aan organisaties die voldoen aan de wensen en eisen. Wanneer organisaties binnen 3 jaar voldoen aan de gestelde eisen wordt het certificaat uitgereikt.

NEN-7510: Dit keurmerk onderzoekt in hoeverre het informatiesysteem voldoet aan de veiligheidsnorm. Er zijn twee aanvullende kenmerken:

NEN-7512: De aanvulling van keurmerk 7510 ziet toe op de risicoclassificatie en beveiligingseisen.

NEN-7513: Deze aanvulling van keurmerk 7510 ziet toe op het vastleggen van informatie op het Elektronisch Patiënten Dossier. Waarin de logging van gegevens worden gecontroleerd en waarin toegang van het patiëntendossier wordt bekeken.

Er zijn drie veranderingen in de digitale omgeving die de onderlinge participatie direct beïnvloeden.

Mobiele technologie

Dokters en zorgverleners zijn voortdurend met patiënten bezig. De afgelopen jaren zijn er vele apparaten bijgekomen in de zorgomgeving. Deze apparaten hebben direct effect op de intranetomgeving van de zorginstelling. Medewerkers willen in de intranetomgeving verschillende apparaten gebruiken. Hierdoor kan men ten alle tijden en op elke locatie het intranet raadplegen. En hebben geen tijd om dagelijks in een vaste omgeving op een desktopapparatuur te werken. Men kiest voor apparatuur die meegenomen kan worden naar de locatie. Met name tablets zijn steeds meer in trek bij zorgverleners. Deze zijn ook in kleine formaten verkrijgbaar, zodat ze handzaam zijn om mee te nemen.

Opslag in de cloud

Omdat zorg op afstand en het gebruik van mobiele apparatuur nog steeds toeneemt zijn steeds meer zorginstellingen naar systemen die het mogelijk maken om altijd en overal beschikbaarheid te hebben over informatie.

Big data en analytics

Doordat activiteiten inmiddels voornamelijk op digitaal niveau plaatsvinden is er dagelijks een vergrote stroom aan data binnen organisaties. Door deze informatie te analyseren kunnen zorginstellingen betere indicaties ontwikkelen om verbeteringen in de organisatieprocessen door te voeren.

Toegankelijkheid voor mobiele apparatuur

Aangezien de interactie tussen zorgverlener en patiënt een centrale rol inneemt is men voortdurend onderweg en zal het systeem aan deze hoge dynamiek moeten voldoen. De zorgverlener zoekt apparatuur, systemen en toepassingen die deze dynamiek vergroten en een ondersteunende rol bij hun dagelijkse taken kunnen bieden.

apparaten

Werden er in het verleden volledige desktops voor artsen en zorgverleners ingericht, tegenwoordig gebruikt men een tablet, en kan men ten alle tijden gegevens inzien en uitbreiden. De zorgverlener is op zoek naar een systeem waarin de compatibiliteit is ingericht op alle apparatuur waarmee men gegevens in wil zien.

Was-ist-Standard-Software-von-jedem-PC

In de whitepaper Een sociaal intranet Standaard- of Maatwerksoftware (klik hier om de white paper te downloaden)wordt het wensen en eisen pakket beschreven welke van belang zijn bij de keus tussen een standaard- en maatwerk sociaal intranet. Omdat er zoals eerder beschreven veel technologische trends zijn welke het samenwerkingsklimaat drastisch veranderen is het noodzakelijk een intranetsysteem te kiezen die mee kan schakelen met deze ontwikkelingen. Door het kiezen van het juiste intranetsysteem kan er continuïteit en het innovatievermogen ontstaan om mee te gaan in de snel veranderende omgeving van zorginstellingen.

Vele zorginstellingen worstelen met de vraag in hoeverre men op digitaal niveau veranderingen kan doormaken. Uiteindelijk zullen contactmomenten tussen zorgverlener en zorgvrager leading worden om  contactmomenten te laten afnemen. Er zijn namelijk op bureaucratisch- en organisatorisch vlak vele aanpassingen noodzakelijk om de gewenste cultuuraanpassing in lijn te laten lopen met wet- en regelgeving.

 

 

 

Labels:, , , ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services