Sociaal intranet van O&I Services

Digitale samenwerkingstools

“Unity is strength… when there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved.”

Stepanek’s quote over samenwerking geeft in essentie weer waarom veel werknemers op dit moment opzoek zijn naar digitale alternatieven om naast de traditionele werkomgeving in te zetten. Om tot een succesvolle bedrijfsvoering te komen zal er altijd behoefte aan samenwerking blijven. De traditionele kantooromgeving verdwijnt niet, maar is de afgelopen jaren echter verplaatst.

Een groot aantal organisaties neemt een afname van contact op de werkvloer waar. De individualisering door digitalisering kan door organisaties geinterpeteerd worden als de verminderde behoefte aan onderling contact op de werkvloer. Toch zal er om tot een goede samenwerking te komen alternatieven door organisaties geboden worden om de digitale samenwerking te faciliteren. Echter is de grote contradictie dat er geen maatregelen worden getroffen om dit verminderd contact op de werkvloer op te vangen. Vaak faciliteren organisaties een breed pakket aan digitale samenwerkingstools en werkt men niet in één centrale omgeving. Dit resulteert in vele gevallen in een omgeving waar men niet kan voorzien in de gevraagde functionaliteit voor digitale samenwerking.

samenwerkingstools

Bron: Deloitte Digital Collaboration http://www.deloitte.com/multifiledownload?solutionName=deloitte.com&fileIds=d3cff17b49ed3410VgnVCM2000003356f70aSTFL

De afgelopen jaren hebben er in vele organisaties verschuivingen plaatsgevonden in het onderlinge samenwerkingsklimaat. In de hierboven weergeven afbeelding uit het Deloitte rapport Social collaboration wordt Nederland met een lichtblauwe lijn weergeven, en is duidelijk te zien dat een groot aantal organisaties in Nederland gebruik maakt van het intranet. Dit terwijl de sociale aspecten zoals in de matrix te zien is achterblijft. Organisaties nemen een tendens waar waarin bedrijfspanden een lagere bezettingsgraad dan voorheen verkrijgen, maar vangen dit niet op met sociale digitale samenwerkingstools.

Doordat deze ontwikkeling niet in lijn staat met de geboden middelen door de organisatie gaan medewerkers opzoek naar alternatieven.  De opkomst van “Bring your own device” en “Bring your own software” zijn waarschijnlijk trends die ten grondslag liggen aan ontevredenheid op gebied van samenwerkingstools door medewerkers. Om toch mee te kunnen gaan in deze transitie kiezen werknemers voor eigen alternatieven.

Organisaties voorzien vaak niet in de hoge mate van interactiviteit waar medewerkers op zoek naar zijn bij het samenwerken op digitaal niveau. Medewerkers kiezen voor eigen alternatieven in de vorm van apparaten en de gekozen software. Er ontstaat een wildgroei aan communicatie. Het centraliserende effect dat de kantooromgeving in het verleden faciliteerde is vervangen door het gebruik van meerdere communicatieplatformen.

“De werknemerstevredenheid stijgt met 17% door gebruik van een gecentraliseerde social IT-oplossing”, rapport Deloitte digital collaboration

Multinational IBM concludeerde in haar rapport over social business dat een groot aantal van haar klanten direct resultaat ziet in de bedrijfsresultaten, wanneer het gebruik maakt van een gemeenschappelijk sociaal platform voor de gehele organisatie. Met als gevolg dat investeringen in een social IT-oplossing meer regel dan uitzondering is. Uit een rapport van Deloitte blijkt dat werknemerstevredenheid met 17% stijgt wanneer er gebruik wordt gemaakt van een gecentraliseerde social IT-oplossing. Tevens was er een verschuiving van 22% in de mate waar men het als organisatie het moraal van de individu op waarde schatte. 75% van de respondenten van het onderzoek over digitale samenwerking, gaf aan dat een digitaal sociale samenwerkingsverband een positieve invloed heeft op de productiviteit. Dit terwijl slechts 9% van de ondervraagden tevreden is over de huidig gebruikte digitale social oplossingen van organisaties.

“75% van de ondervraagde medewerkers denkt een hogere productiviteit te behalen wanneer organisaties gebruik maken van een gecentraliseerde social IT-oplossing”

De omschakeling van een “nice to have” tool naar een oplossing die als “core” dient vrij vertaald; motor van de organisatie dient, is er één die de gehele organisatie raakt. Het hoger management neemt vaak een behouden rol in de omschakeling naar een volledig gecentraliseerde sociale IT-oplossing, omdat het gebruik ervan een radicale impact heeft op de gehele organisatie. Dit terwijl het faciliteren van een centraal platform, de wildgroei van communicatie tegengaat en tevens een verbeterd regiemodel voor de organisatie oplevert. Deloitte concludeert in haar onderzoek naar samenwerking dat het intranet een belangrijke rol speelt bij het innoverend vermogen van organisaties. De Europese unie heeft in haar missiestatement tot 2020 al verpakt dat innovatie het sleutelwoord vormt om concurrerend en aantrekkelijk te blijven in de toenemende vergrijzing en globaliserende economie. Om concurrerend met de overige werelddelen te blijven dient er een innovatieklimaat gecreëerd te worden. Één waar kennis gedeeld wordt en waar men onderling op de hoogte is van de ontwikkelingen in de organisatie. De verpakking van dit innovatievermogen vormt de mate waarin men innovatieve businessmodellen ontwikkeld en de weerslag welke deze hebben op de voorziening van producten en services zowel binnen als buiten Europa.

Deloitte collaboration research

Bron: Deloitte Digital Collaboration http://www.deloitte.com/multifiledownload?solutionName=deloitte.com&fileIds=d3cff17b49ed3410VgnVCM2000003356f70aSTFL

Mocht u geïnteresseerd zijn in het volledige rapport van Deloitte dan kunt u via deze link via de Deloitte-website de white paper downloaden.

Meer lezen?

De blog; De kracht van profielen op het intranet gaat in op de voordelen van open en transparante communicatie op het intranet door inzet van persoonlijke profielen. Klik hier om de blog te lezen.

 

Labels:, , , ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services