Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Delen en verrijken van kennis vereenvoudigen op het intranet
Een sociaal intranet | De weg naar een klantgerichte organisatie

Delen en verrijken van kennis vereenvoudigen op het intranet

Veel organisaties realiseren zich niet welke voordelen zoekoptimalisatie voor winstgevendheid en doelmatigheid van werkzaamheden kan betekenen. De moeder van alle data Google weet op beknopte wijze in haar visie te vatten waar veel organisaties bij de dagelijkse werkzaamheden naar opzoek zijn.

Google’s missie: “De missie van Google is alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken.”

Het transparant maken van informatie en de vrijheid voor medewerkers om dit ten alle tijden te kunnen verkrijgen is een taak die veel bedrijven vergeten bij het vormgeven van de interne omgeving. Dit terwijl het inrichten en optimaliseren van informatieprocessen een belangrijke rol speelt bij werknemerstevredenheid en het efficiënt in richten van bedrijfsprocessen. Uiteindelijk doel is een voortstuwend effect op de kennispositie van organisaties. Interne informatie kan omgezet worden in kennis.

Konnect-features-infographic

 

Bron: Mindtree http://www.blogs.mindtree.com/wp-content/uploads/2011/09/Konnect-features-infographic.jpg

Mindtree laat met bovenstaande infographic zien welke aspecten meegewogen dienen te worden om het kennisniveau en de vindbaarheid van organisaties te stimuleren. Eerste stap in dit proces is het vereenvoudigen van het kennisdelingsproces, dit heeft namelijk directe invloed op de toegankelijkheid van informatie. Toegankelijkheid wordt vergroot wanneer er transparantie is over welke wijze van kennisdeling men verwacht bij onderlinge interactie.

In een gemiddeld Nederlands bedrijf worden over het algemeen nog niet de faciliteiten geboden om in één samenwerkingsomgeving met elkaar te communiceren. Eerste stap bij het vergroten van de beschikbaarheid van informatie, is het centraliseren van informatie. Door het gemak van het verkrijgen van informatie te vereenvoudigen ontstaat er een efficiënte samenwerkingsklimaat waar snel informatie geraadpleegd kan worden. Tevens is er geen ruis over waar de informatie te vinden is.

seo

Het structureren van informatie.

10% aan salariskosten wordt betaald aan medewerkers die zoekende zijn naar informatie. Zo stelt Marketingresearchbureau Butler. Een hoog percentage als men nagaat dat vele organisaties in het faciliteren van een werkomgeving weinig doen om deze beschikbaarheid optimaal te laten verlopen. 54% van de Nederlandse medewerkers geeft aan ontevreden zijn over de geboden informatievoorziening. Cijfers die niet stroken met een bedrijfsstructuur die kosten reducerend te werk kan gaan als er een verbeterde informatievoorziening vormgegeven zou worden.

Een rekenvoorbeeld:
10 medewerkers a € 30.000 jaarsalaris= € 300.000
10% van € 300.000= € 30.000

Kosten vernieuwd intranet met integratie van alle samenwerkingscomponenten en centraal documentbeheersysteem € 30.000
Deze 2 posten tegen elkaar afgezet leert dat een organisatie binnen 1 jaar de kosten van een intranet kan terugverdienen. Als men kiest voor een platform waarin informatievoorziening door samenwerking en centralisatie geoptimaliseerd is.

Vele organisaties zijn huiverig om tot een investering voor een gecentraliseerde oplossing om dat men zich er niet van bewust is welke processen efficiënter en effectiever kunnen verlopen. Een rondje op de werkvloer kan al snel helderheid verschaffen over welke positie de organisatie inneemt bij het verstrekken en faciliteren van het vinden van de juiste informatie.

Zoekoptimalisatie

 • Welke componenten ontbreken er in de organisatie om tot een ideale samenwerkingsomgeving te komen?
 • Maakt men gebruik van meerdere informatie- en communicatieplatformen?
 • Zijn deze platformen buiten het kantoor beschikbaar?
 • Kunnen medewerkers informatie delen op deze platformen en hoe eenvoudig is dit?
 • Door helderheid in bovenstaande vragen te verkrijgen kan er al grote vooruitgang geboekt worden op gebied van informatievoorziening.

Door het operationele proces door te lichten kunnen er snel verbeteringen worden door gevoerd. Tevens levert dit zoals in rekenvoorbeeld te zien is vaak op korte termijn al resultaten op, tenminste wanneer er wordt ingegrepen.

Labels:, , , , , ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services