Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • De weg naar een genetwerkte organisatie

De weg naar een genetwerkte organisatie

Bij het integreren van een genetwerkte structuur in organisaties is het van belang medewerkers in het begin stadium te betrekken. Tevens is het van belang te beseffen welke voordelen het integreren van verbeterde netwerkstructuren op de organisatie kan hebben. In de komende blogs zal er stapsgewijs een structuur worden toegelicht die succesvol is gebleken bij het integreren van een verbeterde netwerkstructuur in organisaties.

Betrokken medewerker

In een grootschalig werknemersonderzoek onder 380 Nederlandse organisaties blijkt dat maar liefst 54% van de Nederlandse bedrijven het samenwerkingsklimaat momenteel ervaren als weinig innovatief en een lage mate aan onderlinge samenwerking ervaren. Er zal dus bij het gros van de Nederlandse organisaties moeten optreden om deze factoren als competitief voordeel ten opzichte van concurrentie te gebruiken. Uit de cijfers van Deloitte blijkt tevens dat door de juiste inzet van samenwerkingstools er door de organisatie vooruitgang geboekt kan worden op gebied van transparantie, kwaliteit van communicatie en de mate van waardering welke de werknemer ervaart. Met andere woorden de inzet van de juiste samenwerkingstools kunnen organisaties transformeren in gegroepeerde samenstellingen die bereid zijn informatie en gegevens uit te wisselen. De verbeterde bereikbaarheid en het vergrote bereik van de communicatieboodschap biedt de mogelijkheid om te transformeren in een organisatie waarin individuen zich betrokken en gewaardeerd voelen.

 • Breng de organisatiestructuur in lijn met de wensen en eisen van medewerkers

 

Crowdsourcing

Wanneer de medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt is het bereid zijn/haar kennis te delen met overige stakeholders in de organisatie. Kennisdeling is van essentieel belang bij het vergroten van de innovatiecurve van de organisatie. Vaak is er binnen een organisatie geen gebrek aan kennis, maar is er onderling geen mogelijkheid om deze kennis op complementaire wijze te gebruiken. Medewerkers functioneren geïsoleerd van elkaar en het delen van kennis is een transactie. Terwijl er buiten de transactie omgeving waarschijnlijk vele stakeholders geïnteresseerd zijn in de onderling uitgewisselde kennis. De kennis blijft verborgen en wordt alleen zichtbaar wanneer men erom vraagt. Een reactieve manier om kennis te vergaren. Deze processen kunnen versneld worden door medewerkers mogelijkheden te geven kennis te delen. Een belangrijke aspect bij het vergroten van human capital is welke behoeftes men heeft op gebied van digitale samenwerking. Omdat kennis organisatie breed gedeeld dient te worden moeten de digitale samenwerkingstools in lijn zijn met wensen en eisen van de medewerkers. Met name omdat door trends als bring your own device en bring your own software medewerkers voor alternatieven kunnen kiezen die wederom een isolerend effect op gebied van kennisdeling kunnen hebben. Uit cijfers van Deloitte blijkt dat met name de doelgroep tussen 18 en 29 jaar snel voor alternatieven kiezen wanneer er niet voldaan wordt aan de gewenste functionaliteit.

 • Breng uw platform in lijn met de wensen en eisen van de medewerkers.
 • Kennisdeling is een constant proces geen transactie.
 • Waak voor BYOD en BYOS en blijf voortdurend monitoren of men tevreden is.

Wederkerige communicatie

Ook levert dit een samenwerkingsklimaat op waar medewerkers wederkerige communicatie

Medewerkers zijn over het algemeen niet gewend aan de vergrote vraag naar kennis en zullen in eerste instantie niet weten op welke manier er om gegaan moet worden met de vernieuwde “genetwerkte structuur”. Men is immers jarenlang gewend geweest aan structuren waarin men zender/ontvanger principe toepaste. Opinieleiders in de organisaties zullen betrokken moeten worden bij dit proces. Door opinieleiders op te laten staan en een actieve bijdrage te laten leveren bij het vergroten van het kennisplatform staan andere individuen in de organisatie op zich te mengen in dit proces. De opinieleiders kunnen een actieve rol aannemen, zodat de rest van de organisatie zich genoodzaakt gaat voelen om informatie uit te wisselen.

 • Wijs de juiste opinieleiders aan.
 • Geef ze de ruimte om contacten te initiëren en kennis uit te wisselen.

Communities of practise

Uiteindelijk wil men als organisatie voortbewegen naar een netwerk waarin individuen bereid zijn kennis uit te wisselen. Het aanwijzen van opinieleiders en een gecentraliseerd platform zijn de eerste aanzet in het creëren van communities of practise.  Communities of practice kunnen elkaars expertise inzetten bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Tevens bieden deze samenwerkingsvormen de mogelijkheid om op gecentraliseerde wijze projecten uit te voeren. De transparantie van deze processen resulteren in verkorte communicatielijnen en een grotere slagkracht bij het uitvoeren van projecten. Informatie wordt inzichtelijk.

 • Breng groepen samen op het platform.
 • Spits door middel van de juiste rechten informatie toe op de gebruikers.

In het vervolgblog zal er verder ingegaan worden op welke stappen er ondernomen dienen te worden om te transformeren in een genetwerkte organisatie.

 

Labels:, , , ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services