Sociaal intranet van O&I Services

Benodigde techniek inventariseren

(Deze blog is onderdeel van de serie: “In 10 stappen een succesvol sociaal intranet“)

Wanneer de verantwoordelijkheden m.b.v. de Governance zijn vastgelegd, is het tijd om de benodigde techniek te inventariseren en om de architectuur in te gaan richten. Uitgangspunt voor de benodigde techniek zijn de algemene ICT behoeftes (e-mail, bewerken/delen van bestanden etc.) en de organisatie-specifieke informatiebehoefte (speciale bedrijfssoftware, patiëntendossiers etc.).

Lees verder

Het sociale intranet in 2014

In 1999 introduceerde MIT-technologie pionier Kevin Ashton de term “internet of things”. De term bevatte destijds een betekenis waarin het slim combineren van apparaten met internet leidde tot grote vooruitgang in de RFID-sector. In 2014 kan gesteld worden dat steeds meer software-omgevingen en apparaten in één omgeving samenkomen. Ook in de bedrijfsomgeving werkt men met een breed scala aan software en apparaten aan de dagelijkse werkzaamheden. Het intranet is geëvolueerd in een omgeving waarin men onderling steeds intensiever samenwerkt en waar ruimte is voor inbreng van eigen software en apparatuur. Bedrijven bieden steeds vaker de mogelijkheid om altijd en overal beschikking te hebben tot het intranet. Doordat de kantooromgeving steeds minder centraal is komen te staan in de dagelijkse onderlinge interactie wordt er meer gevraagd van de intranetomgeving. Welke gevolgen hebben zojuist genoemde ontwikkelingen voor de intranetomgeving?

Lees verder
Strategisch, tactisch en operationeel het sociaal intrnanet inrichten.

Bepalen Governance

(Deze blog is onderdeel van de serie: “In 10 stappen een succesvol sociaal intranet“)

Een goede definitie van Governance wordt gegeven door Maish Nichani: “Intranet Governance is a framework for managing, supporting and improving the intranet. It aligns people and technology to realise business value”.

In een Governance structuur bepaal je hoe het sociaal intranet zowel strategisch, tactisch als functioneel bestuurd dient te worden. In deze structuur worden o.a. de verantwoordelijkheden vastgelegd voor wat betreft de informatie en het beheer daarvan, de beveiliging, de toegang tot deze informatie en hoe we omgaan met de wensen van de medewerker en toekomstige innovaties vanuit SharePoint.

Lees verder

Stel het team samen en ga oriënteren

(Deze blog is onderdeel van de serie: “In 10 stappen een succesvol sociaal intranet“)

Niet zonder reden beginnen we met het formeren van een goed team. Het realiseren van een sociaal intranet vergt een breed scala aan expertise, disciplines en commitment vanuit verschillende afdelingen binnen uw organisatie.  Communicatie, ICT en het management moeten in elk geval vertegenwoordigd zijn in het team.  Vaak zijn de HRM, Marketing of Financiën afdelingen ook een waardevolle toevoeging op het team. Door bewust één of meerdere medewerkers vanuit het Management toe te voegen aan het team, kunnen er snel beslissingen worden genomen om onnodige vertragingen te voorkomen.

Lees verder

Sociaal intranet op basis van traditioneel intranet

Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie oftewel: uw medewerker is een echte kenniswerker. Waarbij vroeger de fabrieksarbeider vooral bezig was met productie op één plek, moet de medewerker vandaag de dag vooral vaardig zijn in het werken met grote hoeveelheden informatie en is de medewerker werkzaam op verschillende locaties. Juist het goed kunnen communiceren, het handig kunnen samenwerken en het slim kunnen delen van kennis is daardoor onmisbaar.

Lees verder
digitaal transformatie met sociaal intranet

Uw digitale transformatiestrategie met een sociaal intranet

De snelle verschuiving van het gedrag van gebruikers in de richting van apps en mobiele apparaten is sneller en op een groter gebruikersvolume gebeurd dan de verschuiving naar het web. Als gevolg hiervan zijn webgebaseerde portals zoals het intranet, marktplaatsen en zelfs zoekmachines marktaandeel verloren aan sociale apps op mobiele apparaten. Het ontbreken van een app-strategie zou vandaag de dag een merk kunnen schaden, maar al snel – als het niet nu al is – zal dit verzuim  de groei en daarna de inkomsten belemmeren.

In plaats van u af te vragen wat er zou gebeuren met uw bedrijf als u wint, kunt u beter nadenken over wat er zou gebeuren als u niets doet . De vraag is niet óf er iets gedaan moet worden, maar wát. Kijkt u maar zelf waar uw medewerkers hun tijd kwijt zijn!

Lees verder

De homepage van het sociale intranet

Een belangrijk onderdeel van het intranet is de homepage. Dit is namelijk de pagina waarop de intranetbezoekers het eerst zullen belanden. Er zijn steeds meer organisaties welke de voordelen van sociale aspecten op het intranet inzien. Tevens biedt het voor de organisatie de kans om de intranetgebruiker kennis te laten maken met de verschillende functionaliteiten van het sociale intranet. Wanneer er uitgebreid aandacht wordt besteedt aan de doelstellingen welke men met het intranet wil bereiken en deze te onderdelen te verwerken op de homepage. Kan er succes bereikt worden met het sociaal intranet. Deze blog geeft stapsgewijs aan welke elementen een goede homepage moet bestaan.

Lees verder

15 methoden om een actieve intranetcommunity te creëren

In het blog van gister kwam naar voren dat er verschillende groepen op het intranet begeven. Op welke wijze kunnen deze groepen worden samengebracht en tevens voorzien worden in hun wensen en eisen van een juiste intranetomgeving?

Thoughtfarmer.com stelde een lijst samen waarin het in 15 praktische tips uitleg geeft op welke wijze het ideale intranetklimaat bereikt kan worden.

Lees verder

Welke communities kent de intranetomgeving?

Thoughtfarmer.com publiceerde een artikel waarin het ingaat welke communities zich in de intranetomgeving ophouden en welke wensen en eisen deze communities aan haar intranetomgeving stellen. Het is een utopie dat het intranetgebruik geleidelijk toeneemt en dat bij het neerzetten van een platform er achterover geleund kan worden. Er moeten activiteiten worden ondernomen om het intranet een natuurlijke groei te laten doormaken.

Lees verder

Sociaal Intranet – Is uw organisatie volledig genetwerkt?

 

Ik weet zeker dat u een van de volgende trends gehoord moet hebben en u bent nu misschien afgeleid van uw favoriete sociale netwerksite om mijn blogbericht te lezen. Iemand vertelde me ooit dat de aandachtspanne drastisch is afgenomen tot 8 seconden. Acht seconden is werkelijk niets!

Hoewel we een duidelijk doel hebben met het contact met onze familie, vrienden en zelfs onbekenden op het sociale netwerk, praten en sluiten we weinig aan op onze eigen collega’s. We begrijpen dat het niet uit zichzelf gebeurt. Organisaties moeten hun interne sociale gezondheidsstatus identificeren en langzaam maar zeker veranderen in een volledig genetwerkte organisatie. De meeste organisaties zijn akelig disconnected. Sommigen zijn gedeeltelijk connected en zeer weinig organisaties zijn volledig genetwerkte organisaties.

De waarde van het sociale netwerk platform is afhankelijk van uw branche, markt en vooral uw ondernemingsdoelen. Een goed beheerde sociale luister-strategie moet worden voortgezet voor specifieke zakelijke doelstellingen direct verbonden zijn aan marketing, sales, klantenservice, PR of HR.

Lees verder

Intranettrends 2014 DEEL II

Gister werd er al uitgebreid aandacht besteedt aan de trends welke in 2014 de intranetomgeving voor organisaties zullen beïnvloeden en werden de eerste 5 trends behandeld . Vandaag deel II.

Lees verder

Intranettrends 2014 DEEL I

In 2013 zijn de sociale aspecten de nieuwe maatstaf geworden voor bedrijven bij de keus van een nieuw intranet. Bedrijven erkennen de noodzaak van een interactieve omgeving en trachten de kantooromgeving naar digitaal niveau te verplaatsen. Welke ontwikkelingen staan er in 2014 voor de deur? Welke trends zullen er in 2014 doorgang vinden in de bedrijfsomgeving?

Lees verder

De competenties van een intranetmanager

Thoughtfarmer.com schreef kort geleden en interessant artikel over welke eigenschappen een toekomstig intranetmanager moet hebben. Er is een onderscheidt te maken tussen twee rollen. De senior intranet manager deze legt zich toe op het formuleren van het strategische proces en de junior intranetmanager welke een meer operationele rol inneemt.

Lees verder

Digitale Transformatie met Social Intranet

Onlangs namen we de beslissing om geen maatwerk meer te leveren. We besloten dat het een combinatie van standaard componenten moest zijn om onderliggende zakelijke toepassingen en het gebruik van raamwerk te integreren, om op deze manier maatwerk minimaal te houden.

Minimaal? Wat betekent dat? Dat we de volledige functionaliteit niet meer zullen leveren aan onze klanten? Nee, integendeel, we vonden dat we echt goed naar onze klanten moesten luisteren! We voerden verschillende gesprekken met onze klanten, partners en sociale en corporate intranet experts op dit gebied en voerden onderzoek uit naar sociale intranetten (zie onze white paper social intranet voor het onderwijs). We betrokken onze klanten, partners en intranet experts om ons te helpen met de ontwikkeling van het sociale intranet.

Lees verder

Standaard sociaal intranet?

Standaardisatie kan voor een organisatie weerbaarheid en continuïteit op gebied van IT-toepassingen bewerkstelligen. Tevens bespaart men structureel op kosten en is het intranetplatform voortdurend in ontwikkeling. Men hoeft zich niet langer te focussen op randzaken zoals netwerkbeheer, maar kan een bedrijfsvoering ontwikkelen waarin men een standaard pakket van een softwareleverancier implementeert. Het raamwerk voor ontwikkeling van een intranet is niet langer maatwerk maar kan standaard uitgerold worden.

Lees verder

Standaardsoftware biedt kansen

Er zijn steeds meer signalen dat de software omgeving van bedrijven richting een gestandaardiseerde omgeving aan het veranderen is. Dit is onder meer te merken aan dezelfde standaarden die steeds meer softwareleveranciers doorvoeren. Deze blog maakt inzichtelijk welke standaarden er de afgelopen periode door softwareleveranciers zijn doorgevoerd en welke invloed dit heeft op de bedrijfsomgeving.  

Lees verder

Sociale interne benadering

In 2009 introduceerde Nobelprijswinnaar Muhammed Yunus de term social business. De term omvatte destijds een betoog over welke aanpassingen er gedaan moeten worden om een bedrijf om te vormen in een organisatie die een sociaal doel nastreeft en alle winsten volledig investeert in dit sociale doel.

Tegenwoordig kent deze term meerdere betekenissen. Men omschrijft een social business als een bedrijf dat gebruik maakt van social media tools en het gedrag van sociale netwerken analyseren om deze omgevingen in te zetten om met extern publiek, klanten, potentiële werknemers, leveranciers en partners te communiceren. Ook op intern niveau tracht men het gesprek gaande te houden zodat men de mogelijkheid heeft om kennis, informatie en ideeën uit te wisselen. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid om sneller te  innoveren en sneller tot besluiten te komen.

Lees verder
Betrokkenheid; de sleutel naar een succesvol sociaal intranet

Betrokkenheid; de sleutel naar een succesvol sociaal intranet

Bij het succesvol implementeren van een sociaal intranet is het belangrijk om na te gaan welke factoren van belang zijn om draagvlak ofwel ‘engagement’ te creëren in de organisatie. Aangezien de Nederlandse cultuur omschreven kan worden als een consensusmodel (poldermodel) is het zeker in Nederland van belang om een projectklimaat te creëren waarin men toewerkt naar een organisatie waarin men gelijkgestemd is over de te voeren koers. Deze blog maakt inzichtelijk welke factoren een rol spelen bij het vormgeven van een een sociaal intranet met een hoge betrokkenheid (engagement).

Lees verder

‘In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint’

 • In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint
  Download deze white paper
 • ‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

  Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
  Download deze white paper

  Onze producten

  De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

  Sociaal intranet
  Community software
  Office 365+
  Apps

  Onze diensten

  Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

  Adoptie
  Business Case
  Analyse & strategie
  Implementatie
  Community Management

  Onze kennis gedeeld

  O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

  White papers
  Case studies
  Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services