Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • BYOS | Integreren van gebruiksvriendelijke toepassingen
BYOS | Integreren van gebruiksvriendelijke toepassingen

BYOS | Integreren van gebruiksvriendelijke toepassingen

In het artikel van gister werd al uitvoerig ingegaan op de noodzaak om als organisatie zijnde een duidelijk beleid uit te stippelen op gebied van ‘bring your own device’. Vandaag behandelen we de ontwikkelingen en de gevolgen op gebied van ‘BYOS’ ofwel ‘bring your own software’.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer mobiele apparaten in gebruik genomen. Het inbrengen van deze eigen apparaten binnen een bedrijfsomgeving heeft als neveneffect dat er een brede ranch aan software door de gebruiker wordt ingebracht.

Doordat men in de afgelopen jaren steeds afhankelijker is geworden van het gebruik van mobiele apparatuur, heeft er een flinke ontwikkeling plaatsgevonden op de personalisering van de softwarematige toepassingen op deze apparatuur. Het CBS publiceerde eerder dit jaar al cijfers waarin een duidelijke groei van mobiel internet gebruik is waar te nemen.

Personaliseren van software

Men kijkt met een kritisch oog naar de mogelijkheden en wil niet beperkt worden in de keus. Hierdoor worden traditionele bedrijfsomgevingen behoorlijk opgeschud. Niet langer kiest men de gestandaardiseerde oplossing die in het verleden als vanzelfsprekend werd aangeleverd aan de medewerker. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de gebruiker.

Het innoverend aspect en de dynamiek van de interne omgeving is hierdoor sterk beïnvloed. Niet langer werkt men met een gestandaardiseerde functionaliteit waarin men in het verleden jaren uit de voeten kon: tegenwoordig zijn updates en het implementeren van nieuwe toepassingen aan de orde van de dag.

Doordat men in de bedrijfsomgeving steeds meer te maken zal krijgen met toepassingen die vanuit initiatief van de gebruiker worden toegepast, is het zaak om de functionaliteit in te richten om de toepasbaarheid van desbetreffende software te verzorgen.

Uitrollen eigen software

Computable presenteerde al een drietal redenen die nadrukkelijk bekeken dienen te worden voordat men overgaat tot een omgeving waarin men de vrijheid te kiezen voor eigen software.

“Voor het uitrollen van applicaties voor mobiele apparaten is het testen ervan noodzakelijk om drie redenen. De eerste is de diversiteit van apparaten. Doordat meerdere platforms en browsers beschikbaar zijn, zijn er verschillen – zoals variatie in applicatielooptijden – die getest moeten worden en waar nodig geoptimaliseerd. De tweede reden is netwerkuitdagingen. Zelfs al zijn de mobiele telefoon en applicatiefunctie op elkaar afgestemd, dan nog zijn er netwerkuitdagingen. Meerdere netwerktypes – gsm/gprs tot Wi-Fi/Wi-Max en 4G – kunnen ertoe leiden dat er verschillende verbindingssnelheden in diverse regio’s zijn. Applicaties moeten in deze regio’s worden getest, zodat inzichtelijk wordt hoe ze functioneren met elke netwerkfunctie van iedere netwerkprovider. De derde reden is dat verschillen in hardware kunnen leiden tot beperkingen in de verwerkingssnelheid en geheugencapaciteit van het mobiele apparaat. Ook zijn er variaties in de communicatieprotocollen van elk apparaat”.

Bron: Computable

Meer lezen?

Het blog BYOD; Bring your own device gaat in op welke eisen en wensen men stelt aan het gebruik van PC’s en laptops op de werkvloer. Klik hier om de blog te lezen.

Labels:, ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services