Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • BYOD | Combineren werk en privé
BYOD | Combineren werk en privé

BYOD | Combineren werk en privé

Een steeds groter aantal organisaties krijgt te maken met werknemers die hun eigen mobiele apparaten inzetten voor werkzaamheden. Wat zijn de gevaren van deze ontwikkeling en op welke wijze kunnen organisaties hun beleidsvoering aanpassen aan de maatstaven van hedendag?

Marktonderzoekbureau Gartner voorspelt dat in 2017 de helft van alle werkgevers zijn personeel zal verzoeken eigen mobiele apparaten in te zetten voor bedrijfsdoeleinden. Deze ontwikkeling vervaardigt voor het bedrijf een situatie waarin men flinke kostenreductie kan doormaken. Doordat men voor eigen apparatuur zorgt, is de organisatie niet langer verantwoordelijk voor de aanschaf van deze apparatuur. Privé en werk worden gecombineerd op hetzelfde apparaat. Toch kleven er nadelen aan deze ontwikkeling; organisaties krijgen te maken met een groot spectrum aan apparaten en men dient een beveiligingspakket samen te stellen waarin de beveiligingsrisico’s worden opgenomen.

In deze infographic kunt u zien welke ontwikkelingen Gartner verwacht op gebied van ‘BYOD’.

Door een beleid te formuleren waarin duidelijk beschreven staat welke eisen men stelt aan het gebruik van eigen apparaten binnen de bedrijfsomgeving, kunnen bedrijven de risico’s inperken. Het is echter wel van belang dat men in deze situatie duidelijk erkent dat de groei van het gebruik van eigen apparaten aanzienlijk zal stijgen. Door deze ontwikkeling in te passen kan men op verantwoorde wijze meegaan in de verwachte groei van ‘BYOD’. Op deze manier kan de organisatie op gefaseerde wijze inspelen op risico’s die kunnen ontstaan en weet men binnen de organisatie bewustwording en de relevantie van het behoud van de veilige omgeving waar men werkzaam in is.

Doelmatigheid bij deze verandering is om waardevolle bedrijfsinformatie te kunnen waarborgen en werknemers op transparante wijze te confronteren met de regels aangaande het gebruik van eigen apparaten. Dit creëert een stukje bewustwording binnen de organisatie. Het uitgangspunt is om voordat de ontwikkeling grote vormen gaat aannemen, de gebruiker, annex medewerker, uitgebreid in te lichten over toekomstig beleid. Op deze wijze zal adoptie van het te voeren beleid vergroot worden. Men zal accepteren dat er bepaalde regels vastzitten aan het gebruik van eigen apparatuur, alsmede dat deze regels essentieel zijn bij het waarborgen van een veilige interne omgeving. Door bedrijfsgegevens in een beschermde interne omgeving te laten rouleren en een gecentraliseerde opslagcapaciteit aan te bieden, loopt men minder risico dan wanneer men er voor kiest deze informatie op lokaal niveau op te slaan.

Een korte resumé

Door vroegtijdig in te spelen op de ontwikkeling waarin werknemers eigen apparaten in bedrijfsomgeving laten fungeren, kunnen organisaties stapsgewijs beleid in werking laten treden, waarin de risico’s en voordelen volledig zijn meegenomen. Door een eenduidig systeem te creëren waarin men er voor kiest opslagcapaciteit op overkoepeld niveau te verstrekken worden de risico’s ingeperkt en kan men gebruik maken van de kostenreductie.

Meer lezen?

Het blog Bring your own software diept verder uit welke keuzes medewerkers maken bij het kiezen van software op de werkvloer. Klik hier om het blog te lezen.

Labels:,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services