Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Betrokkenheid; de sleutel naar een succesvol sociaal intranet
Betrokkenheid; de sleutel naar een succesvol sociaal intranet

Betrokkenheid; de sleutel naar een succesvol sociaal intranet

Bij het succesvol implementeren van een sociaal intranet is het belangrijk om na te gaan welke factoren van belang zijn om draagvlak ofwel ‘engagement’ te creëren in de organisatie. Aangezien de Nederlandse cultuur omschreven kan worden als een consensusmodel (poldermodel) is het zeker in Nederland van belang om een projectklimaat te creëren waarin men toewerkt naar een organisatie waarin men gelijkgestemd is over de te voeren koers. Deze blog maakt inzichtelijk welke factoren een rol spelen bij het vormgeven van een een sociaal intranet met een hoge betrokkenheid (engagement).

Wanneer men gezamenlijke overeenstemming bereikt over de gekozen koers kan er vooruitgang geboekt worden op gebied van persoonlijke groei, zodat er uiteindelijk op organisatieniveau ook een groei is waar te nemen, zo stelt intercontinentale beweging ‘Engage for succes’. Met inmiddels 2 miljoen leden laat ‘Engage for succes’ zien welke belangen organisaties koppelen aan het creëren van draagvlak.

Aspecten bij het creëren van draagvlak binnen een organisatie

Door te onderzoeken op welke vlakken de prestaties en productiviteit opgestuwd kunnen worden, kunnen er praktische oplossingen worden ontwikkeld. ‘Engage for succes’ omschrijft drie aspecten die van belang zijn bij het creëren van draagvlak binnen een organisatie.

Op strategisch niveau dient er een sterk strategisch kader geformuleerd te worden waarin duidelijk omschreven staat waar de organisatie naar toe wil en waar men vandaan komt.

De tweede stap is een laag creëren waarin de middenmanagers duidelijk uiteenzetten welke omvang (‘scope’) werkzaamheden behelzen en welke functies daarbij van toepassing zijn. Deze organisatielijn moet ervoor zorgen dat de medewerker zich centraal gesteld voelt en de benodigde coaching krijgt. Op werknemersniveau ontstaat vervolgens een klimaat waarin men elkaar versterkt en probeert uitdagingen te creëren voor elkaar zodat nieuwe perspectieven ontstaan.

Het derde aspect dat ‘Engage for succes’ omschrijft is dat er in de organisatie een klimaat moet ontstaan waarin integriteit ten opzichte van elkaar centraal staat. Door duidelijk in te kaderen welke waarden een essentiële rol vormen in de dagelijkse werkzaamheden kunnen beloftes worden ingelost.

Om deze abstracte omgevingscriteria iets concreter te maken zijn de volgende aspecten van belang bij het creëren van engagement in de organisatie:

 • Herkennings- en beloningssysteem formuleren; Door vroegtijdig te herkennen dat men waarde toevoegt en deze herkenning uit te spreken of op schriftelijke wijze, voelt de medewerker zich beloond voor uitgevoerde werkzaamheden.
 • Frequent geven van feedback; Veel werkgevers- en werknemersrelaties zijn er op gestoeld dat het een ‘one time’ deal betreft. Men committeert zich aan het einddoel en er is weinig tussentijds overleg. Om op effectieve wijze het proces te monitoren is het van belang om dagelijks contact te onderhouden die voor zelfstandige werknemers op wekelijkse basis plaatsvinden. Effectieve feedback richt zich op welke zaken in het proces goed verlopen en welke zaken er verbetering dient aan te brengen. Door duidelijk en specifiek te communiceren kunnen de acties die de manager verwacht tot uitvoering worden gebracht.
 • Gelijke waarden; Betrokken medewerkers worden gedreven door de waarden en geloofssystemen die het meest gelden in de omgeving. Wanneer er overeenstemming wordt bereikt met persoonlijke waarden en met de waarden die voor de organisatie gelden kan er een succesvolle en renderende omgeving worden gecreëerd.
 • Uitstralen van respect en vertrouwen; Wanneer leidinggevenden persoonlijke interesse en zorg aan hun medewerkers besteden, zullen medewerkers initiatief tonen en een stapje extra durven zetten.
 • Positieve werksfeer; Medewerkers ervaren een positieve werksfeer wanneer ze zich equivalent aan elkaar voelen. Door als organisatie zijnde integriteit uit te stralen kan er passie voor kwaliteit en het bedienen van klanten ontstaan.

De koppeling met het sociaal intranet

Het sociaal intranet is bij uitstek een omgeving waarin betrokkenheid stap één vormt bij het creëren van een omgeving waarin de gehele organisatie participeert.

 1. Stap 1: Formuleren projectdoel en het omschrijven van waarden (‘scope’)
  Door uitgebreid de waarden te omschrijven die ten grondslag liggen aan de implementatie van het intranet en deze waarden af te stemmen op de organisatiecultuur kunnen projectprocessen transparant en inzichtelijk gemaakt worden. Dit levert een sfeer op waar men op integere wijze kennis maakt met het project.
 2. Stap 2 Vaststellen projectteam en gelijkwaardige werksfeer
  Omdat er verschillende belangen in de organisatie gelden is het van belang om alle lagen van de organisatie te betrekken in het ontwikkelingsproces van het intranet. Door op gelijkwaardige wijze af te tasten welke facetten leidend zijn bij het vormgevingsproces van het intranet. Door medewerkers te betrekken bij het ontwikkelingsproces ontstaat er een sfeer waarin respect en vertrouwen wordt uitgestraald.
 3. Stap 3 Het monitoren van het proces
  Door regelmatig te bekijken welke progressie er gemaakt wordt ontstaat er overzicht en weet men wat er van elkaar verwacht wordt. Tevens kan men vroegtijdig de waarde toevoeging van de verschillende medewerkers erkennen waardoor men zich gecommitteerd en betrokken voelt bij het project. Men durft de verantwoordelijkheid te dragen voor de projecttaken.

Door deze criteria toe te passen bij implementatie van het intranet kan er een gelijkgestemde omgeving ontstaan waarin men de betrokkenheid omvormt in participatie van het ontwikkelingsproces. De participatie van alle lagen van de organisatie zal uiteindelijk ook doorklinken in het gebruik van het sociaal intranet.

Meer lezen?

De white paper Engagement en het sociale intranet geeft inzage in welke elementen een rol spelen bij het ontwikkelen van engagement voor uw intranet. Klik hier om de white paper te downloaden.

Labels:, ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services