Sociaal intranet van O&I Services
Strategisch, tactisch en operationeel het sociaal intrnanet inrichten.

Bepalen Governance

(Deze blog is onderdeel van de serie: “In 10 stappen een succesvol sociaal intranet“)

Een goede definitie van Governance wordt gegeven door Maish Nichani: “Intranet Governance is a framework for managing, supporting and improving the intranet. It aligns people and technology to realise business value”.

In een Governance structuur bepaal je hoe het sociaal intranet zowel strategisch, tactisch als functioneel bestuurd dient te worden. In deze structuur worden o.a. de verantwoordelijkheden vastgelegd voor wat betreft de informatie en het beheer daarvan, de beveiliging, de toegang tot deze informatie en hoe we omgaan met de wensen van de medewerker en toekomstige innovaties vanuit SharePoint.

Dit dwingt ook om in een vroeg stadium het management en de directie te betrekken bij het sociaal intranet. Immers hun betrokkenheid en commitment moeten vanaf dag één duidelijk zijn en hier mag geen twijfel over zijn binnen de organisatie. Laat deze betrokkenheid en commitment van het management dan ook duidelijk zien aan de overige medewerkers binnen de organisatie. Uiteindelijk is het gebruik van het sociaal intranet geen persoonlijke keus maar één van de gehele organisatie zelf.

TIP: “Voorkom dat het sociaal intranet een speeltje van de afdeling Communicatie of ICT gaat worden.”

Drie thema’s zijn belangrijk bij het bepalen van de Governance:

1)   Het thema Strategisch met hierin vastgelegd de strategie en eigenaarschap van het sociaal intranet en/of onderdelen daarvan.

2)   Het thema Tactisch concentreert zich op het beleid en de richtlijnen, de rollen en hun verantwoordelijkheden en het omgaan met wensen/eisen van medewerkers.

3)   En tenslotte nog het thema Operationeel waar vooral aandacht is voor de adoptie, support en de benodigde trainingen.

Als je als organisatie kiest voor een sociaal intranet op basis van SharePoint dan moet dit organisatie-breed worden gedragen. Het kan niet zo zijn dat management er voor kiest om een ander platform te gebruiken voor bepaalde functionaliteit. Dit is een doodzonde, want dan wordt SharePoint niet strategisch ingezet maar wordt het slechts afgedaan als techniek. Dit staat een succesvolle adoptie van het sociaal intranet in de weg.

Checklist:

 1. Bepaal hoe het sociaal intranet zowel strategisch, tactisch en functioneel bestuurd moet worden.
 2. Zorg voor betrokkenheid én commitment van het Management zodat het sociaal intranet organisatie breed gebruikt gaat worden.
 3. Communiceer binnen de organisatie over commitment en betrokkenheid van het management als onderdeel van de Adoptie.

(Een overzicht van de overige stappen kunt u hier vinden.

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services