Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • Behoefte aan transparantie? Relatiecommunicatie!
Behoefte aan transparantie? Relatiecommunicatie!

Behoefte aan transparantie? Relatiecommunicatie!

De huidige maatschappij kenmerkt zich steeds meer als een netwerksamenleving. De communicatie is steeds dynamischer en de snelheid waarmee informatie wordt verspreid is uitermate hoog. Is er een belangrijke gebeurtenis ergens op de wereld? Binnen enkele minuten zijn er honderden tweets verzonden en komen de eerste filmpjes al op Youtube te staan.

Van top-down communicatie naar horizontalisering

Door de netwerksamenleving is geen sprake meer van top-down communicatie (de overheid, of in bovenstaand geval nieuwszenders, communiceert als eerste) maar kan men spreken van ‘horizontalisering’; de hiërarchie van communiceren verdwijnt naar een gelijkwaardige verhouding. Iedereen is een speler van de netwerksamenleving en kan ervoor kiezen (nieuwe) informatie te delen. Men is zowel zelfstandig als zelfredzaam geworden en er is steeds meer behoefte aan transparantie en interactie.

Verschuiving naar relatiecommunicatie

De ‘ouderwetse’ manier van communiceren kan gezien worden als reputatiecommunicatie: er wordt top-down gecommuniceerd, eenzijdig en er wordt gedacht vanuit ‘ik’. Zoals het woord ‘reputatie’ al aangeeft gaat het hierbij om het imago en wordt de beeldvorming gestuurd. Deze manier van communiceren heeft steeds minder invloed in de huidige netwerksamenleving. De behoefte verschuift naar een andere vorm, namelijk relatiecommunicatie. Kenmerken hiervan zijn tweezijdige communicatie, interactie staat voorop, denken vanuit ‘wij’ en vraaggericht communiceren. Doel van deze vorm van communiceren is een solide relatie op te bouwen met de hoorder/ontvanger.

Relatiecommunicatie binnen organisaties

Hoewel relatiecommunicatie een heel andere manier van communiceren is zal het op den duur tot een betrouwbare relatie leiden. Bij relatiecommunicatie vraagt de zender zich steeds af ‘Waar heeft mijn hoorder behoefte aan?’ in plaats van ‘Wat wil ik vertellen?’. Ook organisaties merken deze verschuiving, niet alleen extern maar ook intern. Doordat we allemaal te maken hebben met een netwerksamenleving krijgen medewerkers ook binnen organisaties steeds meer behoefte aan transparantie en interactie. De medewerker is een belangrijke spil binnen een organisatie en heeft het recht te weten wat er allemaal speelt.

Een sociaal intranet helpt!

Het implementeren van een sociaal intranet kan intern een goede eerste stap zijn in de transformatie naar relatiecommunicatie. Indien goed ingezet, wordt met een sociaal intranet de behoefte van de medewerker aan transparantie en interactie bevredigd. Binnen een sociaal intranet vervallen de hiërarchische structuren en bestaat er de mogelijkheid met iedereen uit de organisatie te communiceren. Op het gebied van relatiecommunicatie kan de directie door middel van een sociaal intranet binnen enkele klikken zien wat er allemaal speelt binnen de organisatie en waar de medewerkers behoefte aan hebben. Hierop kan worden ingespeeld door de interne communicatie aan te passen om zo onduidelijkheid, en zonodig onzekerheid, weg te nemen. Bijkomend voordeel is dat medewerkers merken dat ze gehoord worden waardoor de betrokkenheid wordt verhoogd.

Wat kenmerkt een sociaal intranet?

Een sociaal intranet is een platform dat bestaat uit verschillende communicatietechnologieën die in de huidige netwerksamenleving voorop staan. Zo staat men met elkaar in contact waardoor interactie optreedt (Facebook), heeft iedereen toegang tot alle (bedrijfs-)informatie (Google), wordt het toevoegen van kennis gestimuleerd (Wikipedia) en bestaat er de mogelijkheid informatie te delen met anderen (blogs). Deze combinatie heeft als gevolg dat de hiërarchische manier van informatie verspreiden verdwijnt en de medewerker steeds minder afhankelijk is van de leidinggevende.

Van reputatiecommunicatie naar relatiecommunicatie: communiceren op een open en transparante manier waar veel interactie mogelijk is. Want we verwachten tegenwoordig allemaal duidelijke taal en gaan graag een dialoog aan.

Labels:, ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services