Sociaal intranet van O&I Services
 • Home
 • Blog
 • 15 methoden om een actieve intranetcommunity te creëren

15 methoden om een actieve intranetcommunity te creëren

In het blog van gister kwam naar voren dat er verschillende groepen op het intranet begeven. Op welke wijze kunnen deze groepen worden samengebracht en tevens voorzien worden in hun wensen en eisen van een juiste intranetomgeving?

Thoughtfarmer.com stelde een lijst samen waarin het in 15 praktische tips uitleg geeft op welke wijze het ideale intranetklimaat bereikt kan worden.

15 tips voor het verbeteren van het intranetklimaat

 1. Maak iemand verantwoordelijk (community-/intranetmanager)

  Door een verantwoordelijke aan te wijzen kan de juiste toon op het intranet gezet worden. Deze persoon probeert het intranet levendig te houden en stimuleert en assisteert anderen dit ook te doen.

 2. Pro-actieve benadering van gebruikers

  Welke mensen moeten er betrokken worden bij het intranet? Benader deze personen vroegtijdig op persoonlijke wijze, zodat er betrokkenheid ontstaat.

 3. Ga offline contacten aan

  Niet alle interacties hoeven op het intranet plaats te vinden. Een misvatting is dat de community-/intranetmanager zich alleen focust op het intranetplatform. De community-/intranetmanager richt zich ook op het creëren van duurzame één op één contacten. Het sociaal kapitaal wordt aangewakkerd door intensief contact te onderhouden met de intranetgebruikers.

 4. Vraag gebruikers naar hun behoeften

  Door gericht vragen te stellen en te luisteren naar de intranetgebruikers ontstaat er een helder beeld over diens behoeften. Welke functionaliteiten/content kunnen een bijdrage leveren aan de dagelijkse werkzaamheden.

 5. Laat nieuwe gebruikers een simpele actie uitvoeren

  Door het uitvoeren van een simpele actie op het intranet wordt de omgeving laagdrempeliger, en is men eerder bereidt om nieuwe acties uit te voeren. Simpele acties kunnen zijn ze een favoriete community sectie te laten kiezen of ze ‘Hallo’ te laten zeggen.

 6. Geef trainingen en biedt actief hulp aan

  Bij het aanbieden van trainingen en gebruikers te assisteren waar nodig wordt men comfortabel met de techniek en de structuur van de intranetomgeving.

 7. Zet de toon

  Vele intranetgebruikers twijfelen in eerste instantie welke toon er aangezet dient te worden. Door als community-/intranetmanagers samen met opinieleiders te demonstreren welke toon acceptabel is, hebben de gebruikers een duidelijk beeld op welke manier er gecommuniceerd dient te worden.

 8. Bouw een mini contentplan

  In de eerste maanden is het van belang om een duidelijk plan te maken waarin geformuleerd staat welke content er geplaatst moet worden op het intranet. In het plan staat wie er verantwoordelijk is voor desbetreffende content, wanneer de content aangeleverd moet worden en omschreven doel van de content.

 9. Plaats op vaste tijdstippen nieuwe content en updates

  Het is beter om een vast tijdstip in te lassen voor het plaatsen van content, dan een periode dagelijks content te plaatsen en daarna een aantal dagen niet. Door een vast ritme aan te houden raken gebruikers gewend aan de dag waarop er content en updates worden toegevoegd.

 10. Houd gesprekken en materiaal up-to-date

  Door gesprekken gaande te houden en content voortdurend aan te vullen blijft de omgeving actief. Wanneer er een lange periode geen content wordt toegevoegd zal men steeds minder bereidwillig zijn om content te plaatsen en gesprekken aan te gaan op het intranet.

 11. Vul content aan met interessante content

  Door uitvoering na te denken welke content er geplaatst dient te worden om aan de behoefte van de gebruiker te voorzien, wordt het intranet interessant voor de gebruikers.

 12. Licht personen uit

  Wanneer gebruikers bedankt worden voor hun betrokkenheid zal er een grotere bereidwilligheid ontstaan om in de toekomst een positieve bijdrage aan het intranet te leveren.

 13. Maak gebruik van externe content

  De content hoeft niet uitsluitend uit eigen community gehaald te worden. Op het internet zijn genoeg artikelen/ interessante nieuwsitems waar andere gebruikers wellicht in geïnteresseerd zijn.

 14. Maak tutorials op het intranet

  Niet alle intranetgebruikers hebben de technische kennis die vereist is om op juiste manier in de intranetomgeving te participeren. Het plaatsen van tutorials en het geven van technische tips helpt gebruikers een snellere leercurve door te maken op het intranet.

 15. Transformeer interactieve content in referentiemateriaal

  De interactiviteit welke ontstaat op het intranet kan gebruikt worden om te demonstreren op welke wijze het intranet gebruikt kan worden.

Natuurlijk zijn er meer componenten die een bijdrage leveren aan een actieve bijdrage van de intranetcommunity. Echter zijn deze 15 factoren goede handvatten om een intranetomgeving te realiseren waarin men bereidwillig is om in te participeren.

Meer lezen?

De blog Welke communities kent de intranetomgeving? gaat in op welke groepen er in de intranetomgeving te onderscheiden zijn. Klik hier om de blog te lezen.

Labels:, ,

Recente blogs

‘Winstgevend social intranet? Start bij de business case!’

Winstgevend social intranet? Start bij de business case! - O&I Services
Download deze white paper

Onze producten

De volgende producten worden door O&I Services aangeboden:

Sociaal intranet
Community software
Office 365+
Apps

Onze diensten

Naast onze producten kunnen wij u ook helpen met de volgende diensten:

Adoptie
Business Case
Analyse & strategie
Implementatie
Community Management

Onze kennis gedeeld

O&I Services kiest er bewust voor om haar kennis te delen via:

White papers
Case studies
Infographics
 • Blogs
 • Contact opnemen?

  O&I Services
  Paterswoldseweg 808
  9728 BM Groningen (route)

  Telefoon: 050 5250233
  Internet: www.oi-services.nl
  E-mail: info@oi-services.nl
  Twitter: @oi-services